Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA

Gå över till användargränssnittet i SharePoint 2010

Förhör dig

Gör följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultatet betygsätts inte.


Om du vill gå tillbaka till startsidan för gruppwebbplatsen kan du använda två av följande alternativ. Vilka?

Snabbstart

Knappen Navigera upp

Fliken Bläddra

Webbplatsåtgärder-menyn

Vilket av följande två påståenden stämmer för menyfliksområdet?

Fliken Lista innehåller knappar för Visa summor och Avisera mig.

I menyfliksområdet Kalender kan du använda den högra fliken när du ska arbeta med händelser. Fliken till vänster kan vara till hjälp när du ska arbeta med hela kalendern.

När du klickar på Delade dokument visas inte knappen Nytt dokument i menyfliksområdet.

Menyfliksområdet tar upp den övre delen av webbplatsen och omfattar knappen Redigera som du kan använda om du vill ändra en sida.

Vilket av följande påståenden är rätt när du arbetar med ett Word-dokument i webbläsarvyn?

Du kan visa filinnehållet men inte redigera det. Om du vill redigera dokumentet måste du klicka på Öppna i Word.

Alla som har åtkomst till en Microsoft SharePoint Server 2010- eller en Microsoft SharePoint Foundation 2010-gruppwebbplats kan öppna en fil i webbläsarvyn.

Med Office Web Apps kan du visa alla sorters Office-filer i webbläsaren.

Troligtvis behöver du bara klicka på filen i dokumentbiblioteket när du vill visa innehållet i webbläsaren.

Vilket av följande två påståenden är rätt när du arbetar i en lista eller i ett bibliotek?

Du kan markera flera objekt i en lista eller ett bibliotek och sedan ta bort dem samtidigt.

Om du vill visa dina data i databladsvy högerklickar du på ett listobjekt och klickar sedan på växlingsknappen Databladsvy.

Om du vill ställa in en telefonavisering för ett dokument markerar du ett dokument och klickar sedan på Avisera mig på fliken Dokument.

Du kan aktivera och inaktivera knappen Visa summor från vyerna Standard och Datablad.

Vilket av följande påståenden är rätt när du ska redigera sidor?

När du skapar en ny sida är läget Redigera automatiskt aktiverat. Sedan klickar du på knappen Spara när du vill inaktivera det.

Om du klickar på en länk till en annan sida medan du redigerar, sparas inte ändringarna när du klickar på OK.

Använd menyfliksområdet Redigering om du vill redigera något av följande: bild, länk, SharePoint-lista, dokumentbibliotek eller mediefil.

När du skapar en webbplats (eller underwebbplats) visas startsidan direkt i läget Redigera. Om du sedan vill inaktivera läget kan du klicka på knappen Spara.

Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA