Skapa en webbplats

Du kan snabbt skapa en webbplats där du kan samarbeta med andra, förutsatt att du har behörighet för att skapa webbplatser.

 1. Klicka på Webbplatser högst upp på webbplatsen.
 2. Klicka på ny webbplats på sidan Webbplatser.
  Ny webbplats
 3. Ange ett namn på webbplatsen i dialogrutan Starta en ny webbplats och klicka sedan på Skapa.


 Anteckningar 

 • Den första gången du klickar på Webbplatser visas några konfigurationsrutor och instruktioner om webbplatser under tiden som din personliga webbplats skapas. Det kan ta en liten stund och du kan behöva klicka på Webbplatser igen för att fortsätta med steg 2.
 • Beroende på hur webbplatsen har konfigurerats, kan länken ny webbplats skapa en webbplatssamling eller en underwebbplats och du kan kanske välja en del av adressen när webbplatsen skapas.

Webbplatsen skapas på den plats som administratören har fördefinierat, och den visas bland de webbplatser som du följer. Din webbplats ärver inga behörighets- eller navigeringsinställningar från andra webbplatser. När webbplatsen har skapats kan du lägga till dokument och använda Komma igång-panelerna för att dela webbplatsen med andra, ändra dess utseende, lägga till appar med mera.

Mer information i den här artikeln:


Skapa en underwebbplats

Om du vill skapa en webbplats så att du kan hantera innehåll som har att göra med en grupp eller projekt kan du skapa en underwebbplats till den grupp- eller projektwebbplatsen. Du kan till exempel skapa en gruppblogg som en undersida till din gruppwebbplats.

Innan du skapar en underwebbplats ska du försäkra dig om att du befinner dig på den plats på webbplatsen där du vill skapa den nya underwebbplatsen. Om du vill skapa en underwebbplats måste du minst ha en behörighet som motsvarar medlemskap i gruppen Konstruktörer på webbplatsen. När du skapar en underwebbplats kan du välja mellan flera olika webbplatsmallar, till exempel en blogg, community-webbplats eller projektwebbplats.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Alternativ > Webbplatsinnehåll.
 2. Klicka på ny underwebbplats på sidan Webbplatsinnehåll.

   Anteckning    Om länken Ny underwebbplats inte visas på sidan Webbplatsinnehåll har du inte behörighet för att skapa en underwebbplats.

 3. Skriv en Rubrik och en URL för webbplatsen och välj en mall. Om du vill kan du ändra behörigheter och navigeringsinställningar för webbplatsen på den här sidan.
 4. När du är nöjd med de inledande inställningarna klickar du på Skapa.

Överst på sidan Överst på sidan

Introduktion till webbplatser, sidor och webbplatssamlingar

En webbplats är en grupp med relaterade webbsidor och appar där din arbetsgrupp kan arbeta med projekt och dela information. Flera underwebbplatser och sidor som rör ett visst projekt, en arbetsgrupp eller en plats kan ordnas tillsammans under en enda webbplats. När du skapar en underwebbplats (eller en webbplatssamling) kan du välja mellan flera olika webbplatsmallar så att du snabbt kan skapa en webbplats.

Oftast används termer som ″webbplats″ och ″sida″ nästan parallellt. I SharePoint har orden "webbplats" och "sida" mer specifika betydelser. Webbplatser används vanligtvis som platser för gruppsamarbete eller delning av information. Några vanliga webbplatsmallar är till exempel mallarna för gruppwebbplatser, bloggar och dokumentcenter. Sidorna på en webbplats är utformade för att innehålla en mängd olika webbdelar och innehåller inga egna navigeringselement.

En grupp med webbplatser och sidor och en webbplats på översta nivån kallas för en webbplatssamling. En webbplats på översta nivån är den översta webbplatsen i hierarkin för webbplatssamlingen, och det krävs administratörsbehörighet för webbplatssamlingen för att hantera den. Överallt i webbplatshierarkin kallas en webbplats på en högre nivå för en överordnad webbplats, medan en webbplats på en lägre nivå kallas för en underwebbplats eller underordnad webbplats. Under webbplatsen på den översta nivån kan du gruppera innehållet i underwebbplatser och sedan ordna det ytterligare i lägre nivåer av underwebbplatser.

Till exempel:

Webbplatssamlingens hierarki

Om du har behörighet att skapa webbplatser och sidor beror på hur din organisation har konfigurerat behörigheterna för webbplatsen. I en del organisationer måste man noga kontrollera vem som kan skapa webbplatser eller när och var webbplatser skapas. I andra organisationer har användare större frihet att skapa webbplatser när det behövs.

Du måste minst ha behörighet som motsvarar medlemskap i gruppen Medlemmar för webbplatsen för att kunna skapa underwebbplatser eller sidor på webbplatsen. Webbplatsen kan ha konfigurerats så att andra behörigheter krävs. Om du inte har de nödvändiga behörigheterna kontaktar du webbplatsadministratören.

En ny webbplats som skapas från sidan Webbplatser ärver inte den överordnade webbplatsens utseende, behörigheter och navigering, men en ny underwebbplats ärver dessa inställningar från den överordnade webbplatsen som standard. Du kan dock ändra de här inställningarna när du vill. Exempelvis finns det högst upp i det övre länkfältet en serie hyperlänkade webbplatsnamn som en del av webbplatsnavigeringen. Du kan tillåta att den nya underwebbplatsen ärver den överordnade webbplatsens beteende för det övre länkfältet, ange en annan uppsättning länkar eller ta bort det från underwebbplatsens övre del. Du kan även bestämma om du vill att länkar till den nya underwebbplatsen ska visas i den överordnade webbplatsens navigeringselement.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard