Skapa ett inlägg som visas för alla

Du kan starta en konversation med andra i din organisation genom att skapa inlägg som visas i den offentliga nyhetsfeeden. Den offentliga nyhetsfeeden liknar en offentlig blogg eller “mikroblogg”. Alla som ser ditt inlägg kan svara på det. De personer som följer dig ser inlägget både i vyn Följer och i vyn Alla. De personer som inte följer dig ser bara inlägget i vyn Alla för sin nyhetsfeed.

Vyer av nyhetsfeeden

Om du vill dela inlägg med ett begränsat antal personer kan du skapa inlägg i en nyhetsfeed på en gruppwebbplats i stället för i den offentliga nyhetsfeeden.

 Anteckning    Vissa av funktionerna som beskrivs här kan ha anpassats eller begränsats i din organisation.

  1. Klicka på Nyhetsfeed överst på sidan.
  2. Klicka i textrutan Dela med alla och börja skriva.
    Skriva ett nytt inlägg i den offentliga feeden
  3. Lägg till andra funktioner i inlägget, till exempel taggar, länkar, videoklipp, dokument, omnämnanden och bilder.
  4. Klicka på Anslå.

Svara på ett inlägg i en nyhetsfeed

Om du vill svara på ett inlägg i en nyhetsfeed klickar du på länken Svara nedanför inlägget och börjar skriva i textrutan. Du kan lägga till samma funktioner i ett svarsinlägg som i ett nytt konversationsinlägg, till exempel taggar, länkar, videoklipp, dokument, omnämnanden eller bilder.

Tänk på följande när du svarar på ett inlägg:

  • Du kan bara svara på det inlägg som startade konversationen. Det går inte att svara på det första inläggets svar.
  • Du kan svara på inlägg som visas i vyn Följer eller vyn Alla för din nyhetsfeed. I vyn Följer visas endast konversationer som har startats av personer som du följer. I vyn Alla ser du alla konversationer som har startats av samtliga personer i organisationen, inklusive de personer som du följer.
  • Vissa konversationer är ”låsta”, och där går det inte att skapa svarsinlägg.
 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Webbplats för SharePoint Online