Sida 1 av 8FÖREGNÄSTA

SharePoint dokumentbibliotek II: Organisera och konfigurera ett bibliotek

Mappikon Organisera ett SharePoint dokumentbibliotek med mappar och kolumner. Och lär dig skapa SharePoint versionshistorik och att ge behörigheter till en SharePoint-webbplats.


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa mappar för organisering av filer i ett SharePoint dokumentbibliotek.
  • Skapa kolumner för att lättare spåra, sortera och filtrera filer i ett SharePoint dokumentbibliotek.
  • Skapa SharePoint versionshistorik, titta på tidigare versioner och återställa äldre versioner.
  • Ge behörighet till de som behöver komma åt SharePoint-biblioteket.

Innan du börjar

Du bör redan känna till hur man öppnar, lägger till, redigerar och raderar filer i ett bibliotek. För grundkurs, se SharePoint dokumentbibliotek I: En introduktion.


Sida 1 av 8FÖREGNÄSTA