ServrarExchange Server 2010


Få bättre affärsresultat samtidigt som du kontrollerar kostnaderna för distribution, administration och regelefterlevnad.


Läs mer > (sidan är på engelska)
Project Server 2010


Få de data du behöver för analys och rapporter, underlätta hantering, förkorta lanseringstider och förbättra kvaliteten.


Läs mer > (sidan är på engelska)SharePoint Server 2010

Maximera produktiviteten, minska utgifterna med en enhetlig infrastruktur och anpassa dig snabbt efter marknadens behov.


Läs mer > (sidan är på engelska)
Office Communications Server 2007 R2

Utnyttja kraften i programvaran för att skapa en enhetlig kommunikationslösning med bland annat funktioner för närvaroinformation, snabbmeddelanden, konferenser och röstmeddelanden.


Läs mer > (sidan är på engelska)