Skriva ut en publikation

Publisher 2010 har huvudsakliga användningsområde är att produktion av tryckta publikationer av hög kvalitet. De här publikationerna kan sedan skrivas ut på den egna skrivaren eller skickas till en kopieringsfirma eller ett tryckeri. Mer information om hur du ska välja mellan de här alternativen finns i Utskrift: Välja mellan egen skrivare, kopieringsfirma och tryckeri.

 Obs!   I förhandsgranskningsfönstret kan din publikation visas i svartvitt trots att den innehåller färger om den valda skrivaren inte stöder färgutskrifter, eller om den valda skrivaren stöder färgutskrifter men du har valt en oseparerad gråskaleinställning.

I den här artikeln


Var finns utskriftskommandot?

Utskriftskommandot ligger nu i Backstage-vyn. Klicka på knappen Arkiv upp till vänster i Publisher om du vill öppna Backstage-vyn. Förutom utskrifter innehåller Backstage-vyn kommandon för att spara, öppna och stänga filer, liksom information om den aktuella publikationen och delning av publikationen samt Publisher-alternativ. Mer ingående information finns i artiklarna Nyheter i Publisher 2010 och Vad har hänt med Arkiv-menyn?.

Överst på sidan Överst på sidan

Utskriftsinställningar och förhandsgranskning

Så här ser den nya Backstage-vyn för utskrifter:

Till vänster hittar du utskriftsinställningarna och till höger ligger förhandsgranskningsrutan. Inställningarna till vänster påverkar den utskrivna publikationen, medan de till höger endast påverkar visningen av publikationen.

 Obs!   En del av de här inställningarna är beroende av andra inställningar, t.ex. är färgkontrollen endast tillgänglig om din skrivare klarar att skriva ut i färg, medan skjutreglaget för Transparens fram- och baksida endast blir tillgängligt när du väljer att skriva ut på båda sidor av arket.

Med utskriftsinställningarna kan du konfigurera:

1. Utskrift:     Ange antalet exemplar av utskriftsjobbet som du vill skriva ut och tryck på Skriv ut för att skicka jobbet till skrivaren.

2. Skrivare:     Förutom att kunna välja i en lista över tillgängliga skrivare kan du lägga till en ny skrivare, öppna Avancerade utskriftsinställningar och skriva ut till en fil.

3. Inställningar:     I inställningsområdet kan du styra följande:

 • Sidor:     Du kan välja att skriva ut specifika sidor eller sidintervall.
 • Utskjutning vid utskrift:     Här kan du ange var på arket din publikation ska skrivas ut och layouten för sidorna i din publikation på arken.
 • Pappersstorlek:     Välj storlek och stil på de ark som du vill skriva ut publikationen på.
 • Enkel- eller dubbelsidig utskrift:     Ange om du vill skriva ut på ena eller båda sidor av papperet samt vilken sida av arket som bladet ska vändas längs med.
 • Färg:     Om din skrivare stöder färgutskrifter kan du med den här kontrollen välja utskrift i färg eller gråskala.
 • Spara inställningar med publikationen:     Om du markerar den här kryssrutan kommer dina val av Inställningar att sparas tillsammans med den här publikationen.

 Obs!   I Office Publisher syftar sidstorleken på din publikations arbetsyta. Papperets eller arkets storlek är storleken på själva papperet som du skriver ut på. Ett pappersark kan rymma flera sidor, medan en stor sida kan ta upp flera ark.

I förhandsgranskningsfönstret visas de ändringar som du gör i utskriftsinställningarna. Där kan du också:

1. Navigering i blad:     Navigera bland bladen i din publikation.

2. Knapparna Framsida och Baksida:     De här knapparna är tillgängliga vid utskrift på båda sidor av arket. Klicka om du vill visa arkets framsida resp. baksida.

3. Zoomningsreglage:     Skjut reglaget till vänster om du vill zooma ut eller till höger om du vill zooma in i publikationen.

4. Anpassa till blad:     Om du visar mer än ett ark kan du med den här knappen zooma in for att visa ett enda ark.

5. Visa flera ark:     Om din publikation ska skrivas ut på flera ark kan du med den här knappen förhandsgranska flera ark i taget.

6. Visa/dölja sidnummer:     Med det här skjutreglaget kan du visa ordningen på de sidor som skrivs ut över arket/flera ark. Den här funktionen är särskilt praktisk när du ska skriva ut en publikation som har mer än en sida per ark, t.ex. ett hälsningskort.

7. Visa/dölja linjaler: Visar eller döljer linjalerna för det aktuella arkets höjd och bredd. Om du ändrar pappersstorleken i Inställningar ändras linjalen därefter.

8. Skjutreglage för att öka/minska transparent vy:     Om du ska skriva ut på båda sidor av ett ark kan du med det här skjutreglaget se igenom till andra sidan arket. Detta kan liknas vid att placera det utskrivna arket på ett ljusbord. Med den här funktionen kan du kontrollera att de båda sidorna av arket i publikationen har riktats in korrekt mot varandra.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut din publikation

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Ange antalet exemplar som du vill skriva ut i Antal exemplar av utskriften i området Utskrift.
 2. Kontrollera att rätt skrivare är markerad i området Skrivare.

 Obs!   Förhandsgranskningsfönstret visas alltid i svartvitt även om din publikation innehåller färg, såvida du inte har valt en färgskrivare.

 1. I området Inställningar:
  1. Kontrollera att du har valt rätt uppsättning sidor eller avsnitt.
  2. Välj det format du vill använda för att passa in sidorna på arket.
  3. Ändra pappersstorleken.
  4. Ange om du vill skriva ut på ena sidan av arket eller båda. Om du vill skriva ut på båda sidor av arket ska du ange om bladet ska vändas längs med långsidan eller kortsidan.
  5. Om din skrivare klarar att skriva ut i färg ska du välja om du vill skriva ut i färg eller gråskala.
 2. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Skriva ut mer än ett exemplar av en publikation

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Ange antalet exemplar som du vill skriva ut i Antal exemplar av utskriften i området Utskrift.
 2. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut vissa sidor i en publikation

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Klicka i textrutan Sidor i området Inställningar.
 2. Skriv in numret på den första sidan som du vill skriva ut i textrutan, skriv sedan ett bindestreck och sista sidan i intervallet som du vill skriva ut, t.ex. 2-4.
 3. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Skriva ut enskilda sidor

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Klicka i textrutan Sidor i området Inställningar.
 2. Skriv in numret på den första sidan som du vill skriva ut i textrutan, skriv sedan ett komma och nästa sida som du vill skriva ut. Upprepa detta för varje sida som du vill skriva ut, t.ex. 2,4,6,8.
 3. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut flera exemplar av varje sida

Om du avser att skriva ut etiketter eller visitkort kommer standardalternativet att vara Flera kopior per ark. Då kommer mer än ett exemplar av varje sida i din publikation att skrivas ut, med varje siduppsättning på separata ark. När du väljer det här alternativet blir knappen Layoutalternativ tillgänglig. Med den här knappen kan du justera marginalstödlinjerna för att öka eller minska antalet exemplar av din publikation som ryms på ett enda ark. Om din visitkortspublikation t.ex. innehåller två sidor, där varje sida innehåller olika visitkort, och du markerar Flera kopior per ark och 10 exemplar kommer sammanlagt 20 exemplar – 10 var av de två olika visitkorten – att skrivas ut på två ark, ett ark för varje sida.

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Markera Flera kopior per ark i området Inställningar och välj sedan antalet exemplar.
 2. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.

 Obs! 

 • Om du klickar på En sida per ark skrivs din publikation ut på mitten av arket.
 • Om du vill skriva ut en sida av din publikation per ark med angiven placering klickar du på Flera kopior per ark, klickar på Layoutalternativ och ändrar sedan publikationens placering på arket genom att ändra radalternativ, kolumnalternativ och värden för lodrätt och vågrätt avstånd under Fler utskriftsalternativ. Detta alternativ är tillgängligt för publikationer med sidstorlekar som är mindre än pappersstorlekarna, t.ex. reklam, visitkort och gratulationskort.

Skriva ut flera sidor på varje ark

När du vill skriva ut etiketter, namnbrickor eller visitkort brukar det effektivaste sättet att göra detta vara att skriva ut en hel serie på ett enda ark. Du kan göra detta i Publisher genom att välja alternativet Flera sidor per ark på sidan Skriv ut. När du väljer det här alternativet blir knappen Layoutalternativ tillgänglig. Med den här knappen kan du justera marginalstödlinjerna för att öka eller minska antalet exemplar av din publikation som ryms på ett enda ark. Om du t.ex. har en uppsättning på tio vykort med olika information på varje kort och du väljer Flera sidor per ark och ett exemplar, kommer samtliga tio sidor att skrivas ut på detta enda ark.

 Obs!   Det här alternativet är bara tillgängligt när sidstorleken på publikationen är mindre än det ark som det har angetts att publikationen ska skrivas ut på.

 1. Klicka på knappen Arkiv för att öppna Backstage-vyn.
 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan med utskriftsinställningar.

 Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 1. Markera Flera sidor per ark i området Inställningar och välj sedan antalet exemplar.
 2. Klicka på knappen Skriv ut för att skicka publikationen till skrivaren.
 
 
Gäller:
Publisher 2010