Skapa hälsningskort i Publisher för kunder och vänner

Gäller:
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Publisher 2002

Med ett vackert hälsningskort återknyter du kontakten med gamla vänner och tackar lojala kunder.

Inbjudan till fest

Använd Publisher och komponera exakt det inbjudningskort som du önskar. Med hjälp av de professionellt utformade korten i Publisher kan du:

 • Välja en design som passar perfekt till ett speciellt evenemang eller en viss helgdag.
 • Matcha den Publisher-design som används i företagets publikationer.
 • Ge kortet en personlig prägel i form av meddelanden, bilder och företagslogotyper på de olika sidorna.

Inbjudningskortets fyra sidor

1  Kortets framsida

2  Vänster sida

3  Höger sida

4  Kortets baksida

Gör så här när du vill skapa egna hälsningskort i Publisher:

 1. Välj en fördesignad publikation och en layout.
 2. Anpassa kortet.
 3. Skriv ut kortet.

Välj en fördesignad publikation och en layout

Du kan visserligen skapa ett hälsningskort från grunden, men genom att utgå från en färdig design kommer du snabbare igång. Du kan:

 • Utgå från en professionell design och ändra den efter egna önskemål.
 • Utnyttja fördefinierade utskriftsalternativ och skriva ut korten på papper från Avery eller andra leverantörer.

VisaSå här väljer du ett fördesignat hälsningskort och en färdig layout i Publisher 2003

 1. Starta Publisher. Klicka på Publikationer för utskrift i åtgärdsfönstret Ny publikation och sedan på Hälsningskort. Klicka därefter på ett designtema, exempelvis Vi har flyttat eller Speciell dag.
 2. Bläddra bland de fördesignade publikationerna till höger. Välj en design genom att klicka på miniatyrbilden.
 3. Under Design i åtgärdsfönstret Alternativ för Hälsningskort klickar du på det alternativ som du vill ändra layout och utseende på.

 Obs!   Vissa designalternativ, exempelvis Bleknande ram och Lutad rubrik har endast ett layoutalternativ. Om du väljer en sådan design är layoutalternativen under Design i åtgärdsfönstret Alternativ för Hälsningskort inte tillgängliga.

 1. Klicka på Sidalternativ och välj storlek och vikning under Storlek och vikning.
 2. Klicka på Färgscheman och välj ett schema.
 3. Klicka på Teckensnittsscheman och välj ett schema.
 4. Spara filen när du är nöjd med kortets utseende.

 Tips!   När du väljer design och layout bör du kontrollera hur dina val påverkar alla fyra sidorna i kortet. Klicka på sidnavigeringskontrollen längst ned i fönstret och förflytta dig mellan sidorna.

VisaSå här väljer du ett fördesignat hälsningskort och en färdig layout i Publisher 2002

 1. Starta Publisher. Klicka på Hälsningskort i åtgärdsfönstret Ny publikation. Klicka därefter på ett designtema, exempelvis Vi har flyttat eller Speciell dag.
 2. Bläddra igenom de fördesignade publikationerna till höger. Välj en design genom att klicka på miniatyrbilden.
 3. Gör följande i åtgärdsfönstret Alternativ för Hälsningskort:
  • Klicka på önskat layoutalternativ under Layout.

 Obs!   Vissa designalternativ, exempelvis Designruta och Bleknande ram, har endast ett layoutalternativ. Om du väljer en sådan design är inte alla layoutalternativ tillgängliga.

 • Välj önskad storlek och vikning under Storlek och vikning.

 Obs!   Vissa designalternativ kan endast vikas på ett sätt. Om du väljer ett sådant alternativ är inte alla storlekar och vikningar tillgängliga.

 • Klicka på Färgscheman och välj ett schema.
 • Klicka på Teckensnittsscheman och välj ett schema.
 1. Spara filen när du är nöjd med kortets utseende.

 Tips!   När du väljer design och layout bör du kontrollera hur dina val påverkar alla fyra sidorna i kortet. Klicka på sidnavigeringskontrollen längst ned i fönstret och förflytta dig mellan sidorna.

Anpassa kortet

När du har ändrat det fördesignade kortets layout och vikning kan du börja anpassa det. Gör något av följande:

 • Ersätt platshållartexten med en fras eller ett eget meddelande.
 • Ersätt platshållarbilderna med egna bilder.
 • Lägg till ny text till bilderna.

Så här anpassar du hälsningskortet

Om du vill Gör så här
Visa en annan sida av kortet Klicka på en sidnavigeringskontroll längst ned i fönstret.
Ersätta platshållartexten med en fras
 1. Klicka på Markera en föreslagen fras under Föreslagen fras längst ned i åtgärdsfönstret Alternativ för Hälsningskort.
 2. Klicka på önskad meddelandekategori under Kategori. Klicka på önskat meddelande under Tillgängliga meddelanden och sedan på OK.
Ersätta platshållartexten med en egen text

Klicka på platshållartexten och skriv sedan en ny text.

Tips!  

 • I de flesta fall anpassas textstorleken automatiskt så att texten ryms i textrutan. Om du själv vill ange textstorleken klickar du i textrutan. Peka på Autopassa textFormat-menyn och klicka sedan på Använd inte Autopassa (i Publisher 2002 klickar du på Ingen). Markera texten och välj en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet.
 • Om du har skapat personlig information ersätter den informationen, exempelvis ditt namn, automatiskt en del av platshållartexten på kortet.
Lägga till ny text
 1. Klicka på TextrutaInfoga-menyn.
 2. Peka på den plats på kortet där du vill att textens ena hörn ska placeras och dra sedan markören diagonalt tills rutan har fått önskad storlek. Klicka i rutan och skriv texten.
Ersätta platshållarbilderna med egna bilder

Högerklicka på platshållarbilden, klicka på Ändra bild och ange sedan källan för den nya bilden.

 Tips!   Om Ändra bild inte visas när du högerklickar, klickar du på platshållarbilden en gång så att vita cirklar visas runt bildens ram och sedan ytterligare en gång så att grå cirklar med x i visas runt själva bilden. Högerklicka därefter på bilden.

Lägga till nya bilder

Peka på BildInfoga-menyn och välj källan för den nya bilden.

 • Om du vill flytta bilden drar du den till en ny plats.
 • Om du vill ändra bildens storlek placerar du muspekaren över ett av bildens hörnhandtag och drar.
 • Om du vill ändra bildens färger högerklickar du på bilden, klickar på Formatera bild, klickar på fliken Bild och klickar sedan på Ändra färg.

 Tips!   Om du har skapat personlig information med en logotyp kan du snabbt lägga till denna på hälsningskortet. Peka på Personlig informationInfoga-menyn och klicka sedan på Logotyp.

Mer information om hur du arbetar med text och bilder finns i hjälpen för Publisher.

Tips om hur du skriver ut hälsningskort

Hälsningskorten i Publisher är inställda för utskrift på pappersstorleken Letter. När du har skrivit ut kortet, viker du det så att kortets sidor kommer på rätt plats.

Vikning av hälsningskort med fyra sidor

Vikning av stående A6-kort:

1  När du förhandsgranskar kortet innan du skriver ut det ser det ut som i steg 1 ovan.

2  När du skriver ut kortet på en färgskrivare ser det ut som i steg 2 ovan innan det har vikts.

3  I steg 3 viker du kortet på mitten.

4  I steg 4 viker du kortets sidor mot varandra.

Det bästa utskriftsresultatet får du om du följer de här tipsen:

Fråga Tips
Vilken typ av papper ska jag skriva ut hälsningskort på?
 • Köp papper som är avsett för hälsningskort från exempelvis Avery eller Office Depot. Här ingår ofta kuvert.
Vad kan jag göra för att inte slösa bort specialpapper om korten inte skulle skrivas ut på rätt sätt?
 • Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn och kontrollera hur publikationen kommer att se ut vid utskrift. Gör sedan nödvändiga justeringar innan du skriver ut kortet.
 • Skriv ut ett eller två testkort på vanligt papper innan du använder det dyrare specialpappret.
Ser färgerna likadana ut vid utskrift som de gör på skärmen?
 • Färgerna i ett utskrivet dokument kan se annorlunda ut än färgerna på skärmen. Därför kan det vara bra att i förväg skriva ut ett färgprov på den skrivare som du tänker använda.

Så här skriver du ut ett färgprov:

 1. Klicka på FärgschemanFormat-menyn.
 2. Klicka på Anpassat färgschema längst ned i åtgärdsfönstret Färgschema till vänster i fönstret. Klicka på fliken Standard och sedan på Skriv ut färgscheman.
 
 
Gäller:
Publisher 2003