Skapa egen ClipArt i Publisher

Av Mary Sauer, Microsoft MVP, och skapare av hjälpwebbplatsen ClipArt och media

Gäller:
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Microsoft Office Online-webbplatsen ClipArt och media innehåller över 140 000 bilder. Det är många att välja mellan! Om du inte är särskilt konstnärlig själv, kan ClipArt vara svaret på hur du kan pigga upp flygblad, broschyrer, nyhetsbrev och andra publikationer med bilder. Men du vill ju inte att publikationerna ska se färdiggjorda ut eller som alla andras. I den här artikeln får du lära dig:

 • Vad du ska tänka på när du letar efter en bild och hur du hittar rätt ClipArt för dina behov.
 • Hur du använder ritverktygen i Publisher för att redigera bilderna så att de ser ut som om det var dina egna, får rätt ton och passar till publikationen. Du får lära dig att använda ritverktygen för att:
  • Dela upp ClipArt och ta bort linjer och andra delar som du inte vill ha.
  • Ändra storlek på en bild.
  • Ändra färg på en bild.
  • Lägga till en skugga.
  • Rotera en bild.
  • Överlappa flera bilder.
  • Lägga till 3D-effekter.

Använda rätt bild

Bilder och ord fungerar tillsammans. Orden informerar läsaren, men bilden anger känslan.

När du väljer teckensnitt för en publikation ska det ange en viss ton. Du ska vara lika noggrann när du väljer ClipArt. Fel bild kan sända ut fel budskap, vilket visas i det här flygbladet för en insamling till den lokala barnstugan.

Drama- och komedimaskerna i det första flygbladet är enkla men effektiva symboler för teater. De är gulliga, tydliga och väcker inte anstöt.

Flygblad för barnstuga med teatermasker

Pengapåsarna i det andra flygbladet visar på dåligt omdöme. Även om kampanjen är till för att samla in pengar, vill läsarna inte bli skrivna på näsan på ett så uppenbart sätt.

Flygblad för barnstuga med pengapåsar

Söka efter den perfekta bilden

Det är lätt att hitta den perfekta bilden på webbplatsen ClipArt och media när du vet vad du vill ha. Du kan söka på webbplatsen från Publisher med hjälp av åtgärdsfönstret ClipArt eller så kan du gå direkt till webbplatsens startsida.

 • Du öppnar åtgärdsfönstret ClipArt genom att öppna Infoga-menyn i Publisher, peka på Bildobjekt och sedan klicka på ClipArt.

Åtgärdsfönstret ClipArt

När du har skrivit ett sökord i rutan Sök efter och klickat på Sök, visas de bilder som matchar sökordet i åtgärdsfönstret. Du klickar på en bild i åtgärdsfönstret när du vill infoga den i publikationen.

 Tips!   Du kan begränsa sökresultatet så att du bara får ClipArt och inte fotografier och andra mediatyper. Markera ClipArt under Resultaten ska vara och avmarkera alla andra kryssrutor.

Om du vill ha fler sökalternativ klickar du på ClipArt på Office Online längst ned i åtgärdsfönstret så att webbplatsen ClipArt och media öppnas. Här kan du avgränsa sökningen efter kategori eller stil, och du kan överföra och lagra många klipp i taget till Microsoft Clip Organizer för framtida bruk.

 Tips!   Om du snabbt vill infoga bara en bild från webbplatsen i publikationen högerklickar du på miniatyrbilden av bilden och klickar på Kopiera och klistrar sedan in den i publikationen.

Söka efter kategori

Ett av de bästa sätten att söka på webbplatsen är att utgå från en kategori. Enkla bilder av människor är till exempel alltid bra illustrationer för affärsinriktade artiklar, så på hemsidan ClipArt och media kan du klicka på kategorin Personer under Bläddra bland kategorierna för ClipArt och media.

Kategorier på webbplatsen ClipArt och media

Högst upp på startsidan kan du skriva ord som kvinna, skrivbord, dator eller möte och sedan klicka på Sök.

Sökfältet på webbplatsen ClipArt och media

Om du inte vet vilken kategori du vill söka i, väljer du nyckelord från publikationen och använder dem i sökrutan. Om artikeln till exempel handlar om catering, väljer du ord som mat, köksredskap eller servitör. Du kommer säkert att hitta en bild som passar.

Söka efter mediatyp

Du kan också avgränsa sökningen efter medietyp (till exempel ClipArt, Fotografier eller Animeringar) innan du anger specifika sökvillkor. Klicka på pilen till höger om rutan Sök och välj ClipArt. Skriv sedan sökvillkoren.

Sökfältet på webbplatsen ClipArt och media

Du kan söka efter bilderna som används i flygbladet från barnstugan, till exempel genom att välja ClipArt i rutan Sök och sedan skriva teater eller pengar.

Om du vill ha mer information om hur du använder webbplatsen ClipArt och media klickar du på en länk i rutan Se även.

Söka efter format

De flesta bilder har ett formatnummer. Om du vill att publikationen ska vara konsekvent väljer du bara bilder som har samma formatnummer.

 • Du visar formatnumret för en bild genom att högerklicka på den på webbplatsen ClipArt och media och sedan klicka på Egenskaper. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas som ser ut ungefär så här:

Förhandsgranskningsfönster för ClipArt

När du klickar på formatnumret (436 i bilden ovan), visas bilder i alla kategorier med liknande format.

 Tips!   Om du vill undvika problem när du hämtar bilderna ska du se till att cacheminnet är rensat. Följande är symptom på ett fullt cacheminne:

 • Allmänna bilder med namn som Dglxasset.aspx visas när du söker efter ClipArt i Clip Organizer eller använder åtgärdsfönstret ClipArt i ett Office-program.
 • Meddelandet "Det gick inte att hitta filen" visas i Clip Organizer när du har hämtat en bild från webbplatsen.

Så här rensar du cacheminnet:

 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Microsoft Internet Explorer.
 2. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer.

Del av fliken Allmänt i dialogrutan Internet-alternativ

Redigera bilder

Med ritverktygen i Publisher kan du redigera ClipArt till egna, iögonfallande illustrationer. Det är bara fantasin som sätter gränser.

 Tips!   När du har ändrat en bild kanske du vill spara den så att du kan använda den igen. Det gör du genom att högerklicka på bilden och sedan klicka på Spara som bild. Välj ett filformat under Filformat i dialogrutan Spara som. Om du ska ändra den redigerade bilden i tryckta publikationer, sparar du den i formatet Microsoft Windows® Metafile (*.wmf). Om du ska använda bilden i en webbpublikation klickar du på Ändra som finns till höger om Upplösning och väljer Webb (96 dpi). Spara sedan bilden i formatet Graphics Interchange Format (*.gif). Välj en plats i Spara i och klicka sedan på Spara.

Dela upp, ändra storlek på, ändra färg på och vända teaterbilder

I flygbladet för barnstugan ska du infoga en teaterbild på en karta som beskriver vägen till teatern. Det finns en bra teaterbild på webbplatsen, men den är för färggrann och för stor för att passa.

Teaterbild

I sin nuvarande form stör den bara budskapet, men du kan ändå använda bilden. Du kan ändra storlek på den, dela upp och ta bort delar som du inte vill ha, ändra färg på den och vända den vågrätt så att den fungerar precis så som du vill.

Dela upp grupp

När du har klistrat in eller infogat bilden i publikationen är det första steget att dela upp den. På så sätt bryter du upp bilden i enskilda delar. Nu kan du ta bort de delar som du inte vill ha och gruppera om en enklare bild.

 Obs!   En bild som har delats upp och grupperats om visas nedtonad i publikationen, men skrivs ut skarpt och tydligt.

Så här delar du upp gruppen, tar bort delar och grupperar om:

 1. Om de runda handtagen inte visas runt bilden klickar du på bilden så att den markeras.
 2. Klicka på Dela upp gruppOrdna-menyn.
 3. När ett meddelande visas om att en importerad bild ska konverteras, klickar du på Ja.
 4. Under den uppdelade bilden visas ikonen Dela upp gruppIkonen Dela upp grupp. Klicka på den.

Uppdelat ClipArt

Den uppdelade bilden täcks nu med en massa små runda markeringshandtag. Det beror på att du har delat upp bilden i alla sina delar, och att alla enskilda delar har markerats.

 1. Du kan nu ta bort de delar som du inte vill ha. I rutan ZoomaRutan Zooma i verktygsfältet Standard väljer du 200 % för att zooma in den uppdelade bilden. Om du vill avbryta markeringen klickar du på sidan utanför bilden.
 2. Markera bara den del som du vill ta bort och tryck sedan på DEL.

I teaterbilden kanske du vill ta bort stjärnorna på markisen, de färgade fönsterdekorationerna och rutan som omger hela bilden (de flesta ClipArt omringas med en genomskinlig ruta).

Bild med borttagna delar

Tips!     Du kan markera flera delar samtidigt genom att hålla ned SKIFT och klicka på respektive del.

 1. När du har tagit bort alla delar som du inte vill ha, drar du en markeringsrektangel runt hela bilden så att alla kvarvarande delar markeras.
 2. Klicka på ikonen Gruppera objektIkonen Gruppera objekt.

Tips!     Om det bara finns en del kvar när du har tagit bort de som du inte vill ha, visas inte ikonen Gruppera objektIkonen Gruppera objekt.

Ett annat exempel på att dela upp grupp

De masker som används i flygbladet för barnstugan är ett bra exempel på hur bra det kan vara att dela upp och ta bort delar. Den ursprungliga bilden från webbplatsen ClipArt och media innehåller båda maskerna. Målet är att använda varje mask separat.

Först måste du duplicera bilden.

 • Det gör du genom att markera bilden och hålla ned CTRL. Ett plustecken (+) visas bredvid pekaren. Fortsätt att hålla ned CTRL och dra tills en till kopia av bilden visas.

Duplicerad bild

Nu när du har två kopior av bilden kan du dela upp båda två och sedan ta bort en av maskerna från respektive kopia. Kvar finns då två enskilda masker (den nedtonande, skuggade masken i bilderna till höger) som du kan använda i flygbladet.

Två kopior där en mask har tagits bort i respektive kopia

Ändra storlek

Du kan också ändra storlek på en bild så att den passar publikationen.

Bild som ändrat storlek

Gör så här:

 1. Håll ned SKIFT.
 2. Placera muspekaren över något av hörnhandtagen (pekaren ändras till en dubbelpil) och dra.
 3. Släpp upp musknappen innan du släpper SKIFT.
Ändra färg

Nu när bilden är förenklad och har en ny storlek är du klar att ändra färg på den så att den blir mer diskret.

Bild som är klar för ny färg

För att kunna ändra färg på en bild måste du först markera den. När du har klickat på hela bilden, klickar du igen på den del som du vill ändra färg på (mörkgrå cirklar omringar den markerade delen).

 Tips!   Om de mörkgrå cirklarna är svåra att se mot bildens bakgrundsfärg, kan du dela upp bilden igen så att delarna blir enklare att identifiera. Markerade delar i en uppdelad bild har vita handtag som syns bättre. Om du delar upp bilden för att ändra färg på den, får du inte glömma att gruppera den igen när du är klar.

Nedan beskrivs några åtgärder som du kan vidta när du ändrar färg på delarna i en bild. Alla knappar som nämns nedan finns i verktygsfältet Formatering. Du visar verktygsfältet Formatering genom att öppna Visa-menyn, peka på Verktygsfält och klicka på Formatering.

 • Ändra fyllningsfärg med knappen FyllningsfärgKnappen Fyllningsfärg.
 • Ändra linjefärg med knappen LinjefärgKnappen Linjefärg.
 • Ändra kantlinjetjocklek eller dekorbårder med knappen Kantlinjer/dekorbårderKnappen Kantlinjer/dekorbårder.
Vända

Nu är du klar att vända bilden vågrätt så att den bättre passar in i utrymmet.

Vågrätt vänd bild

Gör så här:

 1. Markera ClipArt-bilden genom att klicka på den.
 2. Öppna Ordna-menyn, peka på Rotera eller vänd och klicka sedan på Vänd vågrätt (eller Vänd lodrätt beroende på bilden som du vänder).

Ändra färg på bokstavsbilder, rotera dem och lägga till skugga och 3D-effekter

Om du vill hitta ClipArt-bokstäver så att du kan forma ett ord, är det bäst att söka på webbplatsen ClipArt och media med sökordet alfabet eller bokstav.

ClipArt-bokstav

Oftast vill du inte använda bokstäverna i det skick de är. Om du till exempel inte vill ha rutorna runt bokstäverna delar du upp bokstaven och tar bort den delen.

ClipArt-bokstav som har delats upp och delar har tagits bort

En mer ingående förklaring till hur du delar upp en bild och tar bort delar finns i föregående avsnitt i den här artikeln.

Ändra färg och lägga till skugga

Nu kan du ändra färg på bokstäverna, ändra linjetjocklek och lägga till en skugga. Gör så här:

 1. Markera bokstaven genom att klicka på den.
 2. Klicka på FyllningsfärgKnappen Fyllningsfärg i verktygsfältet Formatering och välj en färg.

 Obs!   Om verktygsfältet Formatering inte visas, pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar sedan på Formatering.

 1. Klicka på knappen Kantlinjer/dekorbårderKnappen Kantlinjer/dekorbårder och klicka sedan på 1/4 punkt.
 2. Klicka på knappen LinjefärgKnappen Linjefärg och välj samma färg som för fyllningen.
 3. Klicka på knappen SkuggtypKnappen Skuggtyp och klicka sedan på Skugginställningar för att öppna verktygsfältet Skugginställningar. Klicka på den första knappen till vänster i verktygsfältet så att bokstaven får en skugga. Klicka på de andra knapparna om du vill bestämma skuggans placering.
 4. Upprepa dessa steg för resten av bokstäverna.

Nu ska bokstäverna se ut ungefär så här:

ClipArt-bokstäver med skuggor

 Tips!   Om du vill justera bokstäverna utmed under- eller överkanten, drar du ett markeringshandtag runt alla bokstäverna. Öppna Ordna-menyn, klicka på Justera eller fördela och klicka sedan på den typ av justering som du vill ha.

Rotera

Du kan rotera bokstäverna (och även annan ClipArt och andra bilder) så att de passar i området eller skapar en viss effekt.

Roterade ClipArt-bokstäver

Gör så här:

 1. Markera ClipArt-bilden genom att klicka på den.
 2. Placera muspekaren över det gröna runda handtaget högst upp på objektet. När en cirkel visas runt det gröna handtaget drar du tills objektet placeras i rätt vinkel.

Roterad klockbild

Tips!     Om du bara vill rotera visarna på klockan delar du först upp bilden och markerar sedan bara visarna och roterar den delen.

Överlappa

Du kan också överlappa bokstäverna (och alla andra bilder), det vill säga placera vissa under och andra över.

ClipArt-bokstäver som överlappar

Gör så här:

 1. Placera bilderna på sidan så att de överlappar varandra.
 2. Klicka på en bild som ska placeras längre fram.
 3. Öppna Ordna-menyn, peka på Ordning och klicka sedan på Flytta framåt.
 4. Klicka på ett klipp som du vill placera längre bak.
 5. Öppna Ordna-menyn, peka på Ordning och klicka sedan på Flytta bakåt.
3D-effekter

Du kan experimentera med 3D-effekter om du vill ändra ljusriktning, perspektiv, färg och ytans struktur.

ClipArt-bokstäver med 3D-effekter

Gör så här:

 1. Markera bokstaven eller någon annan bild som du vill använda 3D-effekter på.
 2. Klicka på knappen 3D-formatKnappen 3D-format i verktygsfältet Formatering och klicka sedan på 3D-inställningar.
 3. Välj alternativ för lutning, djup, riktning, belysning, yta och färg i verktygsfältet 3D-inställningar.

 Obs!   Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra företag och leverantörer som kan bistå med teknisk support. Den här kontaktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten i kontaktinformation till andra företag och leverantörer.

Om författaren

Mary Sauer är en Microsoft Publisher MVP som ägnar mycket tid åt att lösa problem med ClipArt åt personer i Publisher-diskussionsgrupper. Hon har blivit expert på Publisher genom att skapa flygblad och broschyrer för ideella föreningar. Du kan få mer information på hennes hjälpwebbplats om ClipArt och media.

 
 
Gäller:
Publisher 2003