Översikt över sökning och ersättning av tecken i indiska språk, sydöstasiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster

Om du vill söka efter och ersätta tecken och ord i indiska språk, sydöstasiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster i Microsoft Office-produkter ställs du inför några speciella utmaningar på grund av kontextformerna, avstavningsreglerna och användningen av diakritiska tecken i många av dessa språk. Vissa sökfunktioner i Microsoft Office fungerar inte för vissa språk.

Språk som skrivs från höger till vänster

Funktionerna för sökning och ersättning söker igenom texten i den ordning som texten matas in, inte den ordning som den visas. Du kan därför söka efter strängar med höger till vänster-text oavsett ett styckes riktning (riktning: Anger läsriktning, placering och/eller visuellt utseende på text och dokument som läses från vänster till höger, oavsett tangentbordsspråk. Riktningen beskriver också hur användargränssnittet, kontroller och andra skärmobjekt orienteras.). Du kan också söka efter överensstämmelser med tecken med eller utan kashida (kashidas: Specialtecken som används för att utöka kopplingen mellan två arabiska tecken. Används för att förtydliga utseendet på justerad text genom att visuellt förlänga ord i stället för att öka avståndet mellan dem. Kan också fungera som ett bindestreck.) (endast arabiska), alef hamza (Alef Hamzas: Ett arabiskt tecken som representerar de båda tecknen Alef plus Hamza.) (endast arabiska) eller diakritiska tecken (diakritiska tecken: Markeringar som skrivs över, under eller bredvid ett tecken för att visa hur det ska uttalas.).

Sydöstasiatiska språk

Vissa sydöstasiatiska språk, t.ex. thailändska och vietnamesiska, är inte kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar t.ex. inte för sydöstasiatisk tecken. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Indiska språk

Vissa indiska språk, t.ex. bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, panjabi, tamilska och telugu, är inte kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar t.ex. inte för skriften i dessa språk. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

 
 
Gäller:
InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007