Om arbetsytan

Du kan använda arbetsytan (arbetsyta: Det grå området utanför publikationssidan i Publisher eller bakgrunden i PhotoDraw. Om du inte är säker på vart du vill flytta något, kan du dra det till arbetsytan.) som en plats där du skapar och förvarar objekt som du för tillfället inte vill använda på någon sida. Arbetsytan är det färgade område som omger sigan, och som är samma för alla sidor i publikationen. Om du placerar ett objekt på arbetsytan medan du visar en sida, kan du se och komma åt det när du sedan arbetar med en annan sida i publikationen. Detta gör arbetsytan till en användbar lagringsplats för objekt som du inte vill ta bort men som du inte har någon användning av för tillfället. Element som finns på arbetsytan skrivs inte ut när du trycker eller skriver ut publikationen.

I Microsoft Publisher 2013 används arbetsytan dessutom som lagringsplats för bilder när du infogar dem för första gången. Du kan sedan dra bilderna från arbetsytan till den plats där de ska vara på sidan.

 
 
Gäller:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007, Publisher 2003