Kontrollera om du har installerat en drivrutin för PostScript-skrivare

Du måste använda en skrivardrivrutin (skrivardrivrutin: Den enhet som sköter kommunikationen mellan program och skrivare. Skrivardrivrutinen talar om för Publisher vad skrivaren kan göra och talar om för skrivaren hur publikationen ska skrivas ut.) för PostScript (PostScript: Ett sidbeskrivningsspråk som används av skrivare och bildsättare.)-skrivare om du vill skriva ut direkt på en PostScript-skrivare eller spara en publikation som en PostScript-fil som kan lämnas till ett tryckeri. Så här kontrollerar du om använder en skrivardrivrutin för PostScript-skrivare:

  1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och klicka sedan på Avancerade utskriftsinställningar.
  2. Klicka på fliken Sidinställningar.
    • Om alternativen under Utskrift är tillgängliga använder du en PostScript-drivrutin.
    • Om alternativen under Utskrift inte är tillgängliga använder du inte någon PostScript-drivrutin.
 
 
Gäller:
Publisher 2003