Komma igång: Nyheter i Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010 innehåller nya funktioner som gör det lättare att skapa, skriva ut och distribuera publikationer och försäljnings- och marknadsföringsmaterial med professionell kvalitet. Med ett uppdaterat användargränssnitt, en optimerad utskriftsmiljö för effektivare utskrifter, ny objektjusteringsteknik, nya verktyg för fotoplacering och -hantering, byggblock med fördefinierat innehåll och typografialternativ, t.ex. kapitäler, ligaturer och olika stilar, optimerar Publisher 2010 DTP-miljön och gör resultatet mer förutsägbart så att publikationerna blir som du vill.

Nyheter och förbättringar

  1. Nyhet! Kom snabbt i gång med det uppdaterade användargränssnittet med menyfliksområdet, Backstage-vyn och en renare arbetsyta som gör det lätt att upptäcka fler kommandon så att du får mer gjort snabbare.
  2. Förbättring! Lägg enkelt till eller ändra bilder i dina publikationer utan att dokumentets utseende påverkas. Använd visuell panorering, beskärning och zoomning för att åstadkomma fantastiska resultat.
  3. Förbättring! Få bättre kontroll över dokumentets design med den nya objektjusteringstekniken med visuell layouthjälp och behåll kontrollen över bildens, textrutans eller objektets slutliga placering i dokumentet eller mallen.
  4. Nyhet! Skriv ut enkelt och effektivt. I Publisher 2010 kombineras utskrifts- och förhandsgranskningsmiljöerna så att det blir mycket lättare att skriva ut både enkla och komplexa dokument. Du kan välja att visa båda sidorna av en sida, flera sidor, sidgränser och annan viktig utskriftsinformation som gör det lätt att åstadkomma önskat utskriftsresultat direkt.
  5. Förbättring! Enklare åtkomst till onlinemallar som skapats av företag och av medlemmar i Publisher-communityn.
  6. Nyhet! Skapa dina publikationer snabbt med hjälp av byggblock i form av professionellt utformat innehåll, formatgallerier och teckensnitts- och färgteman som gör det lätt att åstadkomma professionella resultat.
  7. Förbättring! Nå fram till dina kunder genom att anpassa dina publikationer för distribution via tryck eller e-post med Koppla dokument, Koppla e-post och en förbättrad Koppla katalog-funktion.
  8. Nyhet! Ta dina publikationer till nya nivåer med fin typografi, t.ex. ligaturer, kapitäler, stilalternativ och alternativa nummerformat.

Överst på sidan Överst på sidan

Versionsjämförelse

Funktioner/fördelar

Office Publisher 2003 Office Publisher 2007 Publisher 2010
Ett uppdaterat och effektivare användargränssnitt med menyfliksområdet, Backstage-vyn och en renare arbetsyta NYHETER I PUBLISHER 2010
Välj från ett bibliotek med hundratals anpassningsbara formgivningsmallar och tomma mallar för populära publikationer för tryckning och e-post, t.ex. broschyrer, reklamblad, kataloger, visitkort, vykort och nyhetsbrev FUNKTIONER SOM INGÅR FÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING
Använd Koppla katalog om du vill skapa anpassat material, t.ex. datablad eller kataloger, genom att koppla text och bilder från en databas, t.ex. de i Microsoft Office Excel, Access eller Outlook FUNKTIONER SOM INGÅR FÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING
När du är ansluten till Internet har du tillgång till hundratals Publisher-mallar på Office Online direkt från Publisher FUNKTIONER SOM INGÅR FUNKTIONER SOM INGÅR FÖRBÄTTRING
Den nya objektjusteringstekniken ger hjälp, men även bra kontroll över den slutliga placeringen av nya objekt, t.ex. en bild eller textruta NYHETER I PUBLISHER 2010
Använd den nya panorerings-, zoomnings- och beskärningstekniken för att enkelt ersätta bilder utan att dokumentets layout och utseende påverkas FUNKTIONER SOM INGÅR FUNKTIONER SOM INGÅR FÖRBÄTTRING
Lägg till bildtexter. Välj från ett galleri med bildtextlayouter för dina bilder NYHETER I PUBLISHER 2010
Använd byggblock med fördefinierat innehåll som huvudrubriker, bilder och mycket mer för resultat med professionell kvalitet FUNKTIONER SOM INGÅR FUNKTIONER SOM INGÅR FÖRBÄTTRING
Publisher 2010 innehåller en kombinerad utskrifts- och förhandsgranskningsmiljö som gör det lättare att skriva ut både enkla och komplexa publikationer NYHETER I PUBLISHER 2010
Visa båda sidorna av en publikationssida innan du skriver ut så att du är säker på att den utskrivna versionen av publikationen ser lika bra ut i utskriften som på skärmen NYHETER I PUBLISHER 2010
Få snabbt perfekt resultat genom att visa sidgränser, sidnummer och sidlinjaler i förhandsgranskningsläge NYHETER I PUBLISHER 2010
Underlätta delning och utskrift genom att spara en fil i PDF- eller XPS-format NYHETER I PUBLISHER 2007 FUNKTIONER SOM INGÅR

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Publisher 2010