Infoga datum och tid

Infoga datum eller tid som uppdateras automatiskt

  1. Klicka i textrutan eller tabellcellen där du vill infoga datum eller tid.
  2. Klicka på Datum och tidInfoga-menyn.
  3. Välj ett språk i listan Språk.

 Obs!   De enda språk som visas är de som du har aktiverat stöd för i språkinställningarna för Microsoft Office.

  1. Välj ett datum- eller tidsformat i listan Tillgängliga format.
  2. Markera kryssrutan Uppdatera automatiskt om du vill uppdatera datumet och tiden när du öppnar eller skriver ut publikationen.

Infoga datum eller tid som inte ändras

  1. Klicka i textrutan eller tabellcellen där du vill infoga datum eller tid.
  2. Klicka på Datum och tidInfoga-menyn.
  3. Välj ett språk i listan Språk.

 Obs!   De enda språk som visas är de som du har aktiverat stöd för i språkinställningarna för Microsoft Office.

  1. Välj ett datum- eller tidsformat i listan Tillgängliga format.
 
 
Gäller:
Publisher 2007