Infoga datum och tid

VisaInfoga datum eller tid som uppdateras automatiskt

 1. Klicka i textrutan eller tabellcellen där du vill infoga datum eller tid.
 2. Klicka på Datum och tidInfoga-menyn.
 3. Klicka på ett språk i listan Språk.
 4. Klicka på ett datum- eller tidsformat under Tillgängliga format.
 5. Markera kryssrutan Uppdatera automatiskt.

 Obs! 

 • Datum och tid uppdateras automatiskt när du öppnar eller skriver ut publikationen.
 • Listan Språk innehåller bara de språk som du aktiverat stöd för i Språkinställningar för Microsoft Office.

VisaInfoga datum eller tid som inte ändras

 1. Klicka i textrutan eller tabellcellen där du vill infoga datum eller tid.
 2. Klicka på Datum och tidInfoga-menyn.
 3. Klicka på ett språk i listan Språk.
 4. Klicka på ett datum- eller tidsformat under Tillgängliga format.

 Obs!   Listan Språk innehåller bara de språk som du aktiverat stöd för i Språkinställningar för Microsoft Office.

 
 
Gäller:
Publisher 2003