Hitta, skapa eller ändra en mall i Publisher

Det du först ser när du startar Microsoft Publisher 2010 är en katalog med mallar att välja från när du ska skapa en publikation. När du vill skapa en publikation väljer du den mall som är mest lik publikationen du vill skapa. När du har valt en mall kan du ändra den så att den innehåller alla element – färger, teckensnitt och annat – som du använder för att bygga företagets varumärke. Du skapar inte bara en ny publikation, utan kan också spara ändringarna i en ny mall som du kan återanvända när du skapar ytterligare publikationer, så att du slipper återanvända profilelementen.

I den här artikeln:


Läsa mer om mallar

Du kan skapa en mall av vilken publikation som helst genom att spara den som en Publisher-mallfil. När du skapar en ny publikation genom att välja en mall öppnas en kopia av mallen, så att originalmallen inte ändras av misstag. Om du vill göra ändringar i en mall öppnar du en kopia av mallfilen, ändrar den tills du är nöjd och sparar den igen som en mall.

Du kan spara tid genom att utforma en huvudpublikation som avspeglar företagets varumärke och identitet och sedan spara den som en mall. När du sedan vill skapa en ny version kan du använda mallen och endast lägga till den information som är ny i den versionen. Genom att använda en mall för en publikation som du producerar regelbundet spar du inte bara tid utan säkerställer också att publikationerna blir enhetliga och håller hög kvalitet.

Det finns många sätt att skapa en publikation i Publisher. Det finns layouter i Publisher med dynamiska funktioner som gör att du enkelt kan ändra design, layout, färger och andra element. Du kan:

 • Använda någon av publikationsmallarna för att skapa en publikation som passar just dig, t.ex. en kalender, ett nyhetsbrev eller ett vykort.
 • Utforma en publikation, anpassa den tills du är nöjd och sedan spara den som en mall.

Använda en mall för att skapa en publikation

Du kan använda mallar som är installerade med Publisher eller onlinemallar från Office.com och skapa snygga publikationer.

 Viktigt!    Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka online efter mallar du vill använda med Publisher.

 1. Öppna Publisher eller klicka på fliken Arkiv och välj Ny.
  Hitta en ny mall för att skapa en ny publikation i Publisher 2010
 2. Välj en publikationstyp från mallgalleriet, till exempel Gratulationskort.
  Mallkatalog i Backstage-vyn i Publisher 2010
 3. Markera mallens namn och klicka sedan på Skapa

Hitta en mall

Förutom att använda mallkategorierna och bläddra efter mallar kan du söka efter mallar utifrån nyckelord. Anta att du vill skapa en broschyr i ett trippelvikt format. I stället för att gå till kategorin Broschyrer och bläddra igenom de olika alternativen med två- och fyrsidiga format efter ett trippelvikt format kan du skriva in trippelvikt broschyr i rutan Sök efter mallar så hittar du alla broschyrmallar i trippelvikt format som är tillgängliga.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara publikationen som en mall

Du kan skapa en mall av vilken publikation som helst genom att spara den som en Publisher-mallfil. Du kan också hämta en mall från Microsoft Office.com, göra de ändringar du vill och spara filen som en mall du kan använda på nytt.

 1. Skapa eller öppna publikationen som du vill använda som mall.
 2. Klicka på fliken Arkiv och markera Spara som.
 3. Klicka på Publisher-mall i rutan Filformat.

 Obs!    Standardplatsen för mallen är mappen C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. Om du spar mallen på en annan plats kanske inte Publisher kan hitta den.

 1. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.
 2. Som standard placeras mappen i kategorin Allmän. Om du vill placera mallen i en annan kategori klickar på knappen Ändra och väljer en befintlig kategori eller anger en ny kategori i dialogrutan Mallkategori
  Mallkategorier för mallar som skapats av användare i Publisher 2010
 3. Klicka på Spara.

Ändra en mall

Du kan öppna en mall som du använt tidigare, ändra den och sedan spara den som en ny mall.

 1. Öppna Publisher, eller klicka på fliken Arkiv och välj Ny.
 1. Klicka på Mina mallar och dubbelklicka sedan på mallens namn.

   Obs!    Om din mall inte finns med i listan kanske den inte sparades på standardplatsen för mappar. Standardplatsen för mallar är mappen C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. Om du sparade mallen på en annan plats än standardplatsen för mallar måste du bläddra till den plats där du sparade den och öppna mallen eller flytta den till standardplatsen för mallar på datorn.

 1. Gör ändringarna i mallen.
 2. Markera fliken Arkiv och sedan Spara som.
 3. I rutan Spara som klickar du på Publisher-mall och anger sedan ett nytt namn och valfri kategori för mallen.
 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Publisher 2010