Sida 7 av 8FÖREGNÄSTA

Komma igång med Project 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Om du anger varaktigheten för manuellt schemalagda aktiviteter skapas start- och slutdatum automatiskt i Project.

Sant

Falskt

Manuellt schemalagda aktiviteter har varaktighet och start- och slutdatum.

Sant

Falskt

Sammanfattningsaktiviteter lyfter alltid upp total varaktighetslängd för underaktiviteterna.

Falskt

Sant

Vilka av följande varaktighetsvärden är tillåtna i automatiskt schemalagda aktiviteter?

4

Fyra dagar

Snart

Manuellt schemalagda aktiviteter kan ha startdatumet ”snart”.

Sant

Falskt

Sida 7 av 8FÖREGNÄSTA