Skapa underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

Dra in och dra ut aktiviteter för att visa hierarkier , alltså att göra en disposition av din aktivitetslista. En indragen uppgift blir en underaktivitet (underaktivitet: En aktivitet som är en del av en sammanfattningsaktivitet. Underaktivitetens information infogas i sammanfattningsaktiviteten. Du kan ange underaktiviteter med dispositionsfunktionen i Project.) till aktiviteten över den, som blir en sammanfattningsaktivitet (sammanfattningsaktivitet: en sammanfattningsaktivitet har mer än en underaktivitet under sig. Underaktiviteter är indragna under sammanfattningsaktiviteten i projektramen. Sammanfattningsaktiviteten har speciella markeringar (inverterade gula trianglar) för att visa att den har underaktiviteter.). En sammanfattningsaktivitet består av underaktiviteter och den visar deras kombinerade information.

  1. Gå till Gantt-schemat
  2. I kolumnen Aktivitetsnamn klickar du på aktiviteten som du vill dra in.
  3. Klicka på Aktivitet > Dra in Knappen Dra in i menyfliksområdet.. Uppgiften blir en underaktivitet.
  4. Klicka på Dra ut Knappen Dra ut i menyfliksområdet. för att flytta tillbaka aktiviteten till aktivitetsnivån över den. Då är den inte längre en underaktivitet.

Gruppen Schema på fliken Uppgift.

Arbeta med sammanfattningsuppgifter

 Anteckning    Sammanfattningsaktiviteter stämmer inte alltid. Vissa sammanfattningsaktiviteters värden (kostnad (kostnad: Den totala schemalagda kostnaden för en resurs, en tilldelning eller ett helt projekt. Kallas ofta för aktuell kostnad. I Microsoft Project kallas ofta originalkostnader för budget.) och arbete (Arbete: För aktiviteter är arbete den totala arbetskraft som krävs för att alla resurser ska slutföra en aktivitet. För tilldelningar är arbete den mängd arbete som en resurs är tilldelad för en viss aktivitet. För resurser är arbete den totala arbetsmängd som en resurs är tilldelad för alla aktiviteter. Arbete skiljer sig från aktivitetsvaraktighet.)) är det totala av underaktiviteternas värden, andra (varaktighet (varaktighet: Den totala aktiva arbetstid som krävs för att avsluta en aktivitet. Detta är vanligtvis arbetstiden från start till slut för en aktivitet, enligt angivna datum i projekt- och resurskalendern.) och originalplan (originalplan: Den ursprungliga projektplan [upp till 11 per projekt] som används för att undersöka förloppet i ett projekt. Originalplanen är en ögonblicksbild av schemat vid den tidpunkt som du sparar originalplanen och innehåller information om aktiviteter, resurser och uppgifter.)) är det inte.

Mer om underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013