Skapa en rapport med statusdiagram

I Project 2013 jämför du med statusrapporter planerat, slutfört och återstående arbete i en tabell som uppdateras automatiskt när du ändrar projektdata. De ger dig och dina intressenter en snabb överblick över projektets status som du kan skapa i några få steg.

Tips för projektledning    Statusrapporter är en viktig del av Agile projektledning (flexibel projektledning: En projektledningsmetod med korta iterationer på upp till fyra veckor, anpassade strategier och samarbete bland gruppmedlemmar. Bland de olika typerna av flexibel projektledning finns klungor, kritiska kedjor och extrem programmering.), särskilt Scrum. Men de är praktiska verktyg för alla projektledningsmetoder.

Skapa en statusrapport genom att klicka på Rapport > Instrumentpaneler > Statusrapport.

Menyn Instrumentpanel på fliken Rapport

Du kan behöva lägga till fält i projektet för att få den information som önskas i statusrapporten. Nedan följer tips om hur du kan ställa in projektet för att få ut så mycket som möjligt av en statusrapport.

Skapa en statusrapport


Diagram för arbetsstatus och aktivitetsstatus

Standardvarianten av statusrapporten innehåller två diagram: arbetsstatus och aktivitetsstatus.

Diagrammet för arbetsstatus visar hur mycket arbete som har slutförts, hur mycket som är planerat att vara slutfört före projektets slutdatum och hur mycket arbete som ska vara slutfört vid den här punkten enligt uppskattning i originalplanen.

Rapporten Arbetsstatus

Diagrammet för aktivitetsstatus visar hur många aktiviteter som är slutförda, hur många som återstår och hur många som ska vara slutförda vid den här tidpunkten i projektet enligt uppskattning i originalplanen.

Rapporten aktivitetsstatus

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett diagram för arbetsstatus

Ett diagram för arbetsstatus visar hur mycket arbete som har slutförts och hur mycket som är kvar. Om linjen för återstående ackumulerat arbete är brantast i diagrammet kan det hända att projektet ligger efter planen.

Arbete är den tid som planerats för slutförandet av en aktivitet, Verkligt arbete är den mängd arbete som slutförts för en aktivitet och Återstående arbete är skillnaden mellan dess två. Du kan spåra arbetet i arbetstimmar eller dagar.

Hämta arbetsinformation

Eftersom diagram för arbetsstatus jämför planerat, slutfört och återstående arbete ska du se till att hämta in den informationen i projektet innan du skapar rapporten.

 • Tilldela resurser till aktiviteter, särskilt om du vill hämta in slutfört arbete. Tänk på att göra detta innan du anger en originalplan.
 • Ange en originalplan för att få en ögonblicksbild av projektet. I en statusrapport visar originalplaner när du har planerat att avsluta aktiviteter och arbete.

Lägga till arbetsfält att spåra

 1. Klicka på Visa > Resursanvändning.
 2. Klicka på Format för verktyg för resursanvändning > Lägg till information.

Fliken Format för verktyg för resursanvändning, knappen Lägg till information

 1. Välj ett fält i området Tillgängliga fält och klicka sedan på Visa.

Dialogrutan Informationsfält, området Tillgängliga fält

 1. När du har valt alla fält som önskas klickar du på OK.

Fält för arbetsstatus

Arbete

Fält Beskrivning
Arbete

Den totala tiden som:

 • Alla resurser är planerade för en aktivitet.
 • En resurs är planerad för alla aktiviteter.
 • En resurs är planerad för en aktivitet.
Återstående arbete Den tid som fortfarande krävs för att slutföra en aktivitet.
Originalarbete Den totala mängd arbete som planerats för en aktivitet, en resurs eller en tilldelning över tiden.

Verkligt arbete

Fält Beskrivning
Verkligt arbete Arbete som en resurs som är tilldelad till aktiviteter redan har slutfört över tiden.
Ackumulerat verkligt arbete Det verkliga arbete som har utförts av alla resurser som är tilldelade till aktiviteter över tiden.
Återstående ackumulerat verkligt arbete Det arbete som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade verkliga arbetet över tiden har räknats bort.

Ackumulerat arbete

Fält Beskrivning
Ackumulerat arbete Den tid som planerats för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden.
Originalplan – ackumulerat arbete Det arbete enligt originalplanen som planerats för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden, när originalplanen angavs.
Återstående ackumulerat arbete Det arbete som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade planerade arbetet över tiden har räknats bort.
Originalplan – återstående ackumulerat arbete Det arbete enligt originalplanen som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade arbetet enligt originalplanen över tiden har räknats bort.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett diagram för aktivitetsstatus

Ett diagram aktivitetsstatus visar hur många aktiviteter som har slutförts och hur många som är kvar. Om linjen för återstående aktiviteter är brantast i diagrammet kan det hända att projektet ligger efter planen.

Hämta aktivitetsinformation

Eftersom diagram för aktivitetsstatus jämför planerade, slutförda och återstående aktiviteter ska du se till att hämta in den informationen i projektet innan du skapar rapporten.

 • Ange en originalplan för att få en ögonblicksbild av projektet. I en statusrapport visar originalplaner när du har planerat att avsluta aktiviteter och arbete.
 • Markera aktiviteter som slutförda. Klicka på aktiviteten och klicka sedan på Aktivitet i menyfliksområdet. Välj ett procentvärde för slutfört arbete, men tänk på att Project endast räknar aktiviteter som är slutförda till 100 % som ”slutfört” i ett diagram för aktivitetsstatus.

Lägga till aktivitetsfält att spåra

 1. Klicka på Visa > Aktivitetsanvändning.
 2. Klicka på Format för verktyg för aktivitetsanvändning > Lägg till information.

Fliken Format för verktyg för resursanvändning, knappen Lägg till information

 1. Välj ett fält i området Tillgängliga fält och klicka sedan på Visa.

Dialogrutan Informationsfält, området Tillgängliga fält

 1. När du har valt alla fält som önskas klickar du på OK.

Fält för aktivitetsstatus

Fält Beskrivning
Procent (%) färdigt Aktuell status för en aktivitet som ett procenttal av dess varaktighet.
Ackumulerad procent (%) färdigt Ackumulerad procentandel av en aktivitet som slutförts fördelat över tiden.
Originalplan – återstående aktiviteter. Antalet planerade aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag när originalplanen angavs.
Återstående verkliga aktiviteter Det totala antalet verkliga aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag.
Återstående aktiviteter Det totala antalet planerade aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag.

Överst på sidan Överst på sidan

Formatera en statusrapport

Precis som i andra projektrapporter kan du ändra data, färger och former som visas i statusrapporterna. Du kan även lägga till diagram, tabeller eller bilder.

Information om hur du gör finns i Skapa en projektrapport.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013