Lägga till nya aktiviteter

I Project kan du lägga till aktiviteter (aktivitet: En aktivitet som har en början och ett slut. Projekt skapas av aktiviteter.) i ett schema för att dela upp arbetet (Arbete: För aktiviteter är arbete den totala arbetskraft som krävs för att alla resurser ska slutföra en aktivitet. För tilldelningar är arbete den mängd arbete som en resurs är tilldelad för en viss aktivitet. För resurser är arbete den totala arbetsmängd som en resurs är tilldelad för alla aktiviteter. Arbete skiljer sig från aktivitetsvaraktighet.) i mer hanterbara delar.

Om du snabbt vill skapa en aktivitet går du till Gantt-schemat, markerar ett tomt fält för Aktivitetsnamn längst ner på aktivitetslistan och trycker på RETUR.

 Tips    Om du har en aktivitet som upprepas enligt ett regelbundet schema behöver du bara skapa den en gång. Mer information finns i Skapa återkommande aktiviteter.

Ytterligare innehåll i denna artikel


Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under den plats där du vill att den nya aktiviteten ska visas.
 2. Klicka på Aktivitet > Aktivitet.

Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 1. Ange aktivitetens namn på den infogade raden.

Aktiviteternas ID numreras om automatiskt, men den infogade aktiviteten länkas inte automatiskt till de omgivande aktiviteterna. Du kan ange att infogade aktiviteter ska länkas automatiskt till omgivande aktiviteter i Project.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till en aktivitet i ett nätverksdiagram

 1. Klicka på Visa > Nätverksdiagram.

Bild av knappen Nätverksdiagram på fliken Visa.

 1. Klicka på Aktivitet > Aktivitet.

Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 1. Skriv aktivitetens namn i den nya aktivitetsrutan.

Bild av en ny aktivitet i ett nätverksdiagram.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till flera aktiviteter samtidigt

Med hjälp av aktivitetsformuläret kan du lägga till flera aktiviteter samtidigt, framför allt om aktiviteterna har resurstilldelningar (tilldelning: En viss resurs som är tilldelad en viss aktivitet.) och aktivitetssamband (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. Det finns fyra typer av aktivitetssamband: Avslut-till-Start [AS], Start-till-start [SS], Avslut-till-avslut [AA] och Start-till-avslut [SA].).

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

Gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa

 1. Klicka på Visa och markera sedan kryssrutan Information.

Bild av kryssrutan Information på fliken Visa.

Fönstret delas upp så att Gantt-schemat visas överst och aktivitetsformuläret underst.

 1. I Gantt-schemat (överst) klickar du på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan.
 2. I vyn Aktivitetsformulär (underst) skriver du in information om den nya aktiviteten:
  • I rutan Namn skriver du in aktivitetens namn.
  • Ange aktivitetens varaktighet i rutan Varaktighet.
  • Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast även om resurstilldelningarna ändras markerar du Insatsberoende.
  • Ange detaljerad information om aktiviteten (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter) i formulärkolumnerna.
 3. Klicka på OK för att spara den nya aktiviteten och gå sedan till nästa rad i Gantt-schemat genom att klicka på Nästa.

Överst på sidan Överst på sidan

Efter att du har lagt till aktiviteter

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013