Grundläggande aktiviteter i Project 2013

En tom projektfil kan vara överväldigande, speciellt om du är nybörjare på projektledning. Men med några enkla klick kan du använda Project 2013 för att göra om dina att-göra-listor till ett riktigt projekt som du kan leda och dela med din grupp och dina intressentgrupper. Mer information om hur du kan lära dig projekthantering i Project finns i Översikt över projektledning.

Lägg till aktivitet

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.
 2. Skriv in ett namn i det första tomma fältet Aktivitetsnamn i aktivitetslistan.
 3. Tryck på Retur.

Aktivitetslista i Gantt-schemat.

Om det tar för lång tid att lägga till en aktivitet åt gången kan du även:

Överst på sidan Överst på sidan

Dispositionsaktiviteter

Visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet (underaktivitet: En aktivitet som är en del av en sammanfattningsaktivitet. Underaktivitetens information infogas i sammanfattningsaktiviteten. Du kan ange underaktiviteter med dispositionsfunktionen i Project.) för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet (sammanfattningsaktivitet: en sammanfattningsaktivitet har mer än en underaktivitet under sig. Underaktiviteter är indragna under sammanfattningsaktiviteten i projektramen. Sammanfattningsaktiviteten har speciella markeringar (inverterade gula trianglar) för att visa att den har underaktiviteter.).

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.
 2. Klicka på den aktivitet du vill dra in i kolumnen Aktivitetsnamn.
 3. Klicka på Aktiviteter > Dra in aktivitet Knappen Dra in aktivitet i menyfliksområdet. Aktiviteten blir en underaktivitet.
 4. Klicka på Dra ut aktivitet Aktivitetsknappen Minska indrag i menyfliksområdet. om du vill flytta tillbaka aktiviteten till nivån över, då är den inte längre en underaktivitet.

En aktivitetslista med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter i Gantt-schemat

Om du vill få mer information om hur du skapar en disposition för dina aktiviteter kan du läsa mer i avsnittet Skapa underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter.

Överst på sidan Överst på sidan

Länka aktiviteter

Du kan länka (länkning: Etablering av aktivitetssamband i ett projekt. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. I OLE är länkning en koppling mellan program så att data i ett dokument uppdateras när ett annat ändras.) två valfria aktiviteter i ett projekt för att visa deras koppling (kallas också aktivitetssamband (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. Det finns fyra typer av aktivitetssamband: Avslut-till-Start [AS], Start-till-start [SS], Avslut-till-avslut [AA] och Start-till-avslut [SA].)). Sambanden aktiverar projektschemat  och när du länkar aktiviteterna påverkas alla aktiviteter om du gör ändringar i en.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.
 2. Håll ned Ctrl och klicka på de två aktiviteter som du vill länka (i kolumnen Aktivitetsnamn).
 3. Klicka på Aktivitet > Länka markerade uppgifter Knappen Länka aktiviteter på fliken Aktiviteter i menyfliksområdet.

Tre länkade aktiviteter i ett Gantt-schema

I Project stöds fyra typer av aktivitetslänkar. Om du vill ändra länktypen eller ta bort länken helt ser du avsnittet Ändra en aktivitetslänk.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra din vy

I Project 2013 börjar du med det beprövade Gantt-schemat (Gantt-schemavy: En fördefinierad vy som visar projektaktiviteter till vänster och grafiska staplar som motsvarar aktiviteternas varaktighet till höger.), men det finns dussintals andra alternativ för att visa dina aktiviteter och resurser och hur de är länkade till varandra. Du kan ändra alla vyer efter dina specifika behov.

 1. Klicka på fliken Visa.
 2. Klicka på den vy du vill använda i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.
 3. Om du vill visa alla tillgängliga vyer klickar du på Gantt-schema > Fler vyer och väljer sedan mellan alternativen i dialogrutan Fler vyer.

Gruppen Aktivitetsvyer i menyfliksområdet och den del av exempelinnehållet Nätverksdiagram

Om du vill ha mer information (det finns mycket mer!) går du till Välj rätt vy för ditt projekt..

Överst på sidan Överst på sidan

Skriv ut ditt projekt

Att skriva ut en vy eller rapport i Project fungerar på liknande sätt som utskrifter i andra Office-program:

Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

Knappen Skriv ut och utskriftsalternativ i Backstage-vyn

Men det kan krävas lite arbete för att endast få med den specifika projektinformationen som du vill dela med dina intressentgrupper i din utskrift.

Läs mer

Om du vill lära dig mer om projektledning samtidigt som du använder alla funktioner i Project ska du titta på Färdplan till projektledning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013