Ändra en aktivitetslänk

När du länkar två aktiviteter skapar Project som standard ett avslut-till-start -samband (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. Det finns fyra typer av aktivitetssamband: Avslut-till-Start [AS], Start-till-start [SS], Avslut-till-avslut [AA] och Start-till-avslut [SA].) mellan dem – den andra aktiviteten kan inte starta förrän den första aktiviteten avslutas. Men det är bara ett alternativ. I Project finns fyra typer av aktivitetssamband som täcker de flesta samband mellan föregående och kommande. Så här ändrar du en länktyp:

 1. Klicka Visa > Gantt-schema.
 2. Dubbelklicka på sambandspilen mellan de två aktiviteterna.

Sambandspil mellan två Gantt-aktiviteter

 Anteckning    Om länken är till en extern aktivitet öppnar Project den fil som innehåller den.

 1. Välj en sambandstyp från listan Typ.
 2. Om du vill ta bort länken helt väljer du (Inget) från listan Typ.

Projekthanteringstips    Om du ändrar en aktivitetslänk ändras inte aktiviteternas plats i hierarkin (dispositionen). Om du vill ändra hierarkin kan du dra in eller ut aktiviteter för att skapa undermappar och projektsammanfattningar..

Andra sätt att ändra länkar


Ändra flera aktivitetslänkar

En del aktiviteter har flera samband. Du kanske till exempel kan starta en efterföljande (efterföljande: En aktivitet som inte kan starta eller avslutas förrän en annan aktivitet startar eller avslutas.) aktivitet tills två eller flera föregående (föregående: En aktivitet som måste startas eller avslutas innan en annan aktivitet kan startas eller avslutas.) aktiviteter har avslutats. Du kan ändra eller ta bort någon av länkarna från dialogrutan Aktivitetsinformation:

 1. Klicka Visa > Gantt-schema.
 2. Dubbelklicka på fältet Aktivitetsnamn för den aktiviteten du vill ändra.
 3. Klicka på fliken Föregående.

Fliken Föregående på dialogrutan Aktivitetsinformation

 1. Om du vill ändra en länk väljer du en länktyp i kolumnen Typ för den länken.
 2. Om du vill ta bort länken väljer du (Inget) från kolumnen Typ.
 3. Om du vill lägga till ett namn klickar du på fältet Aktivitetsnamn på den första tomma raden och väljer från listan med aktiviteter.

Överst på sidan Överst på sidan

Dölja aktivitetslänkar

Många aktiviteter med flera samband kan göra att Gantt-schemat inte ser ut som ett schema utan mer som en enda stor röra. Du kan rensa i vyn genom att dölja sambandspilar.

 Anteckning    Det här tipset tar inte bort sambanden mellan aktiviteterna. Det döljer bara linjerna på vyn..

 1. Cl!ick View > Gantt Chart.
 2. Klicka på Format > Layout.
 3. I avsnittet Länkar klickar du på alternativet till vänster (där det inte finns några sambandspilar) och klickar sedan på OK.

Dialogrutan Layout

Överst på sidan Överst på sidan

Aktivitetssamband och aktivitetsvillkor

Det är lätt att bland ihop samband (länkar som visar sambandet mellan aktiviteter) med aktivitetsvillkor (begränsningar i när en aktivitet kan starta eller avslutas).

Mer information om villkor finns i Ange ett start- eller slutdatum för en aktivitet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013