Aktivitetslänkstyper

När du länkar två aktiviteter skapar du en relation mellan dem som kallas aktivitetssamband (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett samband mellan deras start- och slutdatum. Det finns fyra typer av aktivitetssamband: Avslut-till-Start [AS], Start-till-start [SS], Avslut-till-avslut [AA] och Start-till-avslut [SA].). De här sambanden driver projektschemat. Varje ändring du gör i schemat för en föregående aktivitet påverkar den länkade aktiviteten, som påverkar nästa aktivitet osv.

I Project skapas som standard avslut-till-start-länkar, men sådana fungerar inte i alla situationer. I Project finns det fyra typer av aktivitetssamband.

Mer information om hur du byter till en annan länk finns i Ändra en aktivitetslänk.

Avslut-till-start-länk (as)

   

Kommer senare

Aktivitet B kan inte starta förrän aktivitet A är avslutad. Detta är standardlänktypen i Project, och den som oftast används.

Exempel: Gräva grund (aktivitet A) måste slutföras innan gruppen kan starta Hälla betong (aktivitet B).

Start-till-start-länk (ss)

   

Kommer senare

Aktivitet B kan inte börja innan aktivitet A startats. De behöver inte starta samtidigt: aktivitet B kan påbörjas när som helst efter att aktivitet A startats.

Exempel: För att spara tid vill du jämna ut betongen i ena änden av grunden medan den fortfarande hälls vid andra änden. Men Utjämna betong (aktivitet B) kan inte påbörjas innan Hälla betong (aktivitet A) har påbörjats.

Avslut-till-avslut-länk (aa)

   

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A slutförts. De behöver inte slutföras samtidigt: aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A är klar.

Exempel: Din grupp drar ledningar till byggnaden och inspekterar dem samtidigt. Innan Dra ledningar (aktivitet A) är klar går det inte att slutföra Elinspektion (aktivitet B).

Start-till-avslut-länk (sa)

   

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A påbörjats. Aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A påbörjats. Den här typen av länk används sällan.

Exempel: Takstolarna till byggnaden konstrueras på en annan plats. Du kan inte slutföra Montera tak (aktivitet B) innan Leverans av takstolar (aktivitet A) påbörjats.

 
 
Gäller:
Project Professional 2013, Project Standard 2013