Sida 7 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007


Klicka på Spela upp om du vill se hur du lägger till och tar bort knappar i verktygsfältet.

När du arbetar med en presentation utför du vissa åtgärder som är allmänna, eller repetitiva, och som inte rör en viss fas i processen, du sparar till exempel filen eller ångrar en åtgärd.

För sådana åtgärder använder du verktygsfältet Snabbåtkomst. Det här verktygsfältet innehåller en liten grupp knappar på vänster sida ovanför menyfliksområdet. Här finns kommandona Spara, Ångra, Upprepa och Gör om.

Spela upp animeringen så ser du hur du lägger till andra knappar i verktygsfältet, och hur du tar bort dem.

Sida 7 av 31FÖREGNÄSTA