Sida 5 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Exempel på layouter


Placeringen av bildens innehåll styrs av bildlayouten. Du vill kanske både visa en lista och ett foto på en bild, eller en skiss och en beskrivning. Layouterna innehåller olika typer av platshållare och platshållarstrukturer för olika typer av innehåll.

Illustrationen visar vilka layouter som automatiskt används i PowerPoint.

Bildtext 1 Layouten Rubrikbild, som här visas med det utseende den har i layoutgalleriet, används för den första bilden i bildspelet, den bild som redan finns där när du skapar en ny presentation.
Bildtext 2 Layouten Rubrikbild innehåller två platshållare, en för en rubrik och en för en underrubrik.
Bildtext 3 Den layout som du troligen kommer att använda för de flesta andra bilder kallas Rubrik och innehåll och visas här med det utseende den har i layoutgalleriet.
Bildtext 4 Den här layouten består av en platshållare för bildens rubrik och en andra, universell platshållare som innehåller text och flera olika ikoner. I den andra platshållaren kan du lägga till text eller grafiska element som diagram, bilder och filmfiler.

Vissa av de övriga layouterna innehåller två universella platshållare så att du kan placera en lista i den ena och en bild eller ett annat grafiskt element i den andra.

Under övningssessionen får du arbeta mer med layouter.

Sida 5 av 27FÖREGNÄSTA