Sida 12 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Använda teman på bilder


Varje ny presentation skapas med ett standardtema, det så kallade Office-temat. Du ska nu får lära dig hur du väljer ett annat tema.

Klicka på fliken Design i menyfliksområdet när du vill söka efter och använda ett tema.

Bildtext 1 Exempelteman, i form av sådana små miniatyrbilder som du ser här, visas i gruppen Teman.
Bildtext 2 Om du vill visa fler teman klickar du på knappen Mer till höger om gruppen.
Bildtext 3 Peka på en temaminiatyr om du vill förhandsgranska den i bilden.

Klicka på en miniatyrbild om du vill använda temat för alla dina bilder. Du kan också välja att använda ett tema endast för de bilder som du markerar.

Du kan när som helst använda ett tema medan du skapar bildspelet. Kom dock ihåg att temat kan ändra platshållarnas position vilket gör att vissa teman fungerar bättre än andra till just ditt innehåll.

Sida 12 av 27FÖREGNÄSTA