Sida 2 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Ny design längst upp i PowerPoint-fönstret

Menyfliksområdet

Den mest märkbara förändringen har skett längst upp i PowerPoint-fönstret. I stället för de menyer och verktygsfält du är van att se finns nu ett brett band över skärmen med en rad olika visuella kommandon som är ordnade i grupper.

Detta band kallas "menyfliksområdet" och utgör din styrcentral när du skapar en presentation. För att du ska få bekanta dig med menyfliksområdet kommer du att få lite bakgrundsinformation om dess design och en detaljerad visning av strukturen.

Läs mer om olika funktioner i PowerPoint 2007, bland annat tangentbordsgenvägar och verktygsfältet Snabbåtkomst.

Sida 2 av 31FÖREGNÄSTA