Vad är en PowerPoint-mall?

Artikelinnehåll


Översikt över PowerPoint-mallar

 Obs! 

En PowerPoint-mall är en kopia av en bild eller en grupp bilden du har sparat som en POTX-fil. Mallar kan innehålla layouter (layout: Ett arrangemang av olika delar, exempelvis rubrik och underrubrik, listor, bilder, tabeller, diagram, former och filmer, på en enda bild.), temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.), temateckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.), temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.), bakgrundsformat och innehåll.

Du kan skapa egna mallar och spara, återanvända och dela dem med andra. Dessutom innehåller PowerPoint många olika typer av inbyggda mallar och det finns hundratals flera att hämta från Office.com Office.com och från andra leverantörers webbplatser, som du kan använda i dina presentationer.

Här är exempel på några mallar på Office Online Office.com Office.com:

Dagordningar Diplom Broschyrer
Budgetar Visitkort Kalendrar
Innehållsbilder Kontrakt Databaser
Designbilder Diagram Kuvert
Utgiftsrapporter Fax Flygblad
Formulär Presentkort Gratulationskort
Förteckningar Inbjudningar Fakturor
Etiketter Brev Listor
PM Protokoll Nyhetsbrev
Planer Planeringar Vykort
Inköpsorder Kvitton Rapporter
Meritförteckningar Scheman Scheman
Framställningar Brevpapper Tidrapporter

De flesta mallarna innehåller följande:

Fotbollsmall

Bildtext 1 Ämnesspecifikt innehåll, t.ex. intygandet och fotbollsbilden
Bildtext 2 Bakgrundsformatering, t.ex. bilder, struktur, grad av ifylld färg och transparens. I exemplet visas bakgrunden ifylld med ljusblå färg
Bildtext 3 Färg, teckensnitt, effekter (3D, linjer, fyllningar, skuggningar o.s.v.) och temadesignelement (t.ex. färg och toningseffekter i ordet i exemplet)
Överst på sidan Överst på sidan

Länkar till mer information om PowerPoint-mallar

Överst på sidan Överst på sidan
 
 
Gäller:
PowerPoint 2010