Sida 11 av 12FÖREGNÄSTA

Byt till PowerPoint 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.   


Du vill infoga en ny bild och välja en layout för den. Vad ska du göra först?

Klicka på bildikonen på fliken Start.

Klicka på pilen under bildikonen på fliken Start, bredvid Ny bild.

Klicka på bildikonen på fliken Infoga.

Du vill skydda din presentation med ett lösenord. Vad ska du göra först?

Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

Klicka på Info på fliken Arkiv.

Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

Hur öppnar du utskriftsalternativen?

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

Tryck på ALT+A+K.

Klicka på ikonen Förhandsgranska som du har lagt till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Samtliga ovanstående alternativ

Du har skapat en presentation och vill köra stavningskontrollen. Var i menyfliksområdet finns den funktionen?

På fliken Start.

Fliken Bildspel.

Fliken Granska .

Du noterar att fliken Ritverktyg i menyfliksområdet inte har funnits där tidigare. Vad kan du använda den till?

Den gör det lättare att arbeta med figurer.

Den gör det lättare att arbeta med bilder.

Den gör det lättare att arbeta med SmartArt-grafik, till exempel organisationsscheman.

Sida 11 av 12FÖREGNÄSTA