Tangentbordsgenvägar för SmartArt-grafik

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Lägga till en SmartArt-grafik i ett Office-dokument

  1. Tryck på ALT, sedan Z och M i det Microsoft Office-program som du vill infoga grafiken i för att öppna dialogrutan SmartArt-grafik.
  2. Tryck på UPPIL eller NEDPIL för att markera önskad typ av grafik.
  3. Tryck på TABB för att flytta till åtgärdsfönstret Layout.
  4. Tryck på pilknapparna för att markera önskad layout.
  5. Tryck på RETUR för att infoga den markerade layouten.

Arbeta med figurer i SmartArt-grafik

Om du vill Tryck på
Markera nästa element i en SmartArt-grafik. TABB
Markera föregående element i en SmartArt-grafik. SKIFT+TABB
Markera alla figurer. CTRL+A
Avmarkera den markerade figuren. ESC
Knuffa den markerade figuren uppåt. UPPIL
Knuffa den markerade figuren nedåt. NEDPIL
Knuffa den markerade figuren åt vänster. VÄNSTERPIL
Knuffa den markerade figuren åt höger. HÖGERPIL
Redigera text i den markerade figuren. RETUR eller F2
Ta bort den markerade figuren. DEL eller BACKSTEG
Klippa ut den markerade figuren. CTRL+X eller SKIFT+DEL
Kopiera den markerade figuren. CTRL+C
Klistra in innehållet i Urklipp. CTRL+V
Ångra den senaste åtgärden. CTRL+Z

Flytta och ändra storlek på figurer i SmartArt-grafik

Om du vill Tryck på
Förstora den markerade figuren vågrätt. SKIFT+HÖGERPIL
Minska den markerade figuren vågrätt. SKIFT+VÄNSTERPIL
Förstora den markerade figuren lodrätt. SKIFT+UPPIL
Minska den markerade figuren lodrätt. SKIFT+NEDPIL
Rotera den markerade figuren åt höger. ALT+HÖGERPIL
Rotera den markerade figuren åt vänster. ALT+VÄNSTERPIL

 Obs! 

  • Om du vill använda exaktare justeringar av figurer trycker du på CTRL och på någon av de tangentbordsgenvägar som anges ovan.
  • Dessa tangentbordsgenvägar gäller för flera markeringar som om du markerat varje objekt individuellt.

Arbeta med text i SmartArt-grafik

Om du vill Tryck på
Flytta ett tecken till vänster. VÄNSTERPIL
Flytta ett tecken till höger. HÖGERPIL
Flytta upp en rad. UPPIL
Flytta ned en rad. NEDPIL
Flytta ett ord till vänster. CTRL+VÄNSTERPIL
Flytta ett ord till höger. CTRL+HÖGERPIL
Flytta ett stycke uppåt. CTRL+UPPIL
Flytta ett stycke nedåt. CTRL+NEDPIL
Flytta till slutet av en rad. END
Flytta till början av en rad. HOME
Flytta till slutet av en textruta. CTRL+END
Flytta till början av en textruta. CTRL+HOME
Klippa ut markerad text. CTRL+X
Kopiera markerad text. CTRL+C
Klistra in markerad text. CTRL+V
Flytta upp den markerade texten. ALT+SKIFT+UPPIL
Flytta ned den markerade texten. ALT+SKIFT+NEDPIL
Ångra den senaste åtgärden. CTRL+Z
Ta bort ett tecken till vänster. BACKSTEG
Ta bort ett ord till vänster. CTRL+BACKSTEG
Ta bort ett tecken till höger. DEL
Ta bort ett ord till höger. CTRL+DEL
Höja den markerade texten. ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL
Sänka den markerade texten. ALT+SKIFT+HÖGERPIL
Kontrollera stavningen (ej tillgängligt i Word). F7


Använda teckenformatering

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken. CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P
Öka teckenstorleken för den markerade texten. CTRL+SKIFT+>
Minska teckenstorleken för den markerade texten. CTRL+SKIFT+<
Byta skiftläge för den markerade texten (gemener, Inledande Versal I Ord, VERSALER). SKIFT+F3
Ändra den markerade texten till fet stil. CTRL+F
Stryka under den markerade texten (ej tillgängligt i Word). CTRL+U
Ändra den markerade texten till kursiv stil. CTRL+K
Visa den markerade texten som nedsänkt text. CTRL+LIKHETSTECKEN
Visa den markerade texten som upphöjd text. CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN
Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text uppåt. CTRL+ALT+SKIFT+>
Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text nedåt. CTRL+ALT+SKIFT+<
Ta bort all teckenformatering från den markerade texten. CTRL+BLANKSTEG

Kopiera textformatering

Om du vill Tryck på
Kopiera formatering från den markerade texten. CTRL+SKIFT+C
Klistra in formatering till den markerade texten. CTRL+SKIFT+V

Använda styckeformatering

Om du vill

Trycker du på

Centrera ett stycke. CTRL+E
Justera ett stycke. CTRL+J
Vänsterjustera ett stycke. CTRL+L
Högerjustera ett stycke. CTRL+R
Sänka en punkt. TABB eller ALT+SKIFT+HÖGERPIL
Höja en punkt. SKIFT+TABB eller ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Använda textfönstret

Om du vill Tryck på
Koppla två textrader. DEL på slutet av den första textraden
Visa snabbmeny. SKIFT+F10
Växla mellan textfönstret och arbetsytan. CTRL+SKIFT+F2
Stänga textfönstret. ALT+F4
Byta fokus från textfönstret till SmartArt-grafikens kantlinje. ESC
Öppna hjälpavsnittet för SmartArt-grafik. (Pekaren ska vara i textfönstret.) CTRL+SKIFT+F1
 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010