Sida 9 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Tangenttips i menyfliksområdet som anger kortkommandon


Om du använder tangentbordet mer än musen när du arbetar i PowerPoint behöver du känna till de olika tangentbordsgenvägarna.

Det finns nya tangentbordsgenvägar för menyfliksområdet. Två stora fördelar med detta är att det nu finns tangentbordsgenvägar för alla knappar (det gjorde det inte i tidigare versioner), och att du i regel inte behöver använda lika många knapptryckningar för de nya tangentbordsgenvägarna.

Så här använder du genvägarna.

Bildtext 1 Först trycker du ned ALT.
Bildtext 2 Bokstäverna och siffrorna, som kallas tangenttips, visar kortkommandona som små vita fyrkanter här och var i menyfliksområdet. De visas som bokstäver på alla menyflikar och på Microsoft Office-knappen och som siffror i verktygsfältet Snabbåtkomst. De små vita fyrkanterna som innehåller tangenttipsen kallas för rutor. Tryck på en av de tangenter som anges om du vill ha fler kommandon och knappar. Tryck exempelvis på W för att visa alla tangenttips för grupperna på fliken Start.
Bildtext 3 Tryck sedan på något av tangenttipsen i en grupp för att slutföra sekvensen. Om du exempelvis trycker på ALT, W, L så motsvarar det ett klick på Layout-knappen.

Vad gäller för de gamla tangentbordsgenvägarna?      Tangentbordsgenvägarna i de tidigare versionerna som började med CTRL+ är fortfarande desamma. Du kan använda dem som vanligt. CTRL+C, till exempel, kopierar fortfarande något till Urklipp och CTRL+V klistrar fortfarande in det som har sparats i Urklipp.

De tidigare tangentbordsgenvägarna med ALT+, som öppnade menyer och kommandon, kan också användas i den här versionen. Men du måste känna till hela tangentbordsgenvägen för att kunna använda den. Se den här kursen om du vill veta allt om tangentbordsgenvägar: Tangentbordsgenvägar i Office 2007-systemet.

Sida 9 av 31FÖREGNÄSTA