Ta bort bakgrunden i en bild

Du kan ta bort bakgrunden i en bild för att framhäva motivet i bilden eller ta bort distraherande detaljer.

Blomma med blad i bakgrunden

Originalbild

Blomma med borttagen bakgrund

Samma bild med borttagen bakgrund

Du kan använda automatisk bakgrundsborttagning eller rita upp linjer som visar vilka delar av bakgrunden som ska vara kvar och vilka som ska tas bort.

Blomma med markerad borttagning av bakgrund

Ursprunglig bild som visar linjerna för borttagning av bakgrund

 Viktigt!   När du komprimerar en bild för att få en mindre fil ändras mängden detaljer i källbilden. Det innebär att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen. Därför bör du komprimera bilden och spara filen innan du tar bort bakgrunden. Om du inte är nöjd med hur bilden ser ut efter komprimeringen och när bakgrunden har tagits bort, kan du göra om komprimeringen även om du har sparat filen, så länge du inte har stängt programmet du arbetar i.

  1. Klicka på bilden vars bakgrund du vill ta bort.
  2. På fliken Format under Bildverktyg klickar du i gruppen Bakgrund på knappen Ta bort bakgrund.

Menyfliksområdet i O14

Gruppen Ta bort bakgrund på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Ta bort bakgrund eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

  1. Klicka på ett handtag på markeringslinjerna och dra sedan linjen så att den innefattar den del av bilden som du vill ha kvar och utesluter de delar du vill ta bort.

Blomma med markerad borttagning av bakgrund

Bild som visar linjer och handtag för borttagning av bakgrund

Ofta kan du få önskat resultat genom att bara testa dig fram genom att flytta och ändra storlek på markeringslinjerna.

  1. Gör något eller båda av följande om det behövs:
    • Om du vill markera vilka delar av bilden som inte ska tas bort automatiskt klickar du på Rita linjer som markerar områden som ska behållas.
    • Om du vill markera vilka delar av bilden som ska tas bort utöver de som markeras automatiskt, klickar du på Markera för att ta bort.

 Tips!   Om du ändrar dig om en del som du har markerat med en linje, oavsett om du vill ha kvar eller ta bort den, klickar du på Ta bort markeringar och klickar sedan på linjen så att den ändras.

Menyfliksområdet i O14

Gruppen Förfina på fliken Ta bort bakgrund
  1. Klicka på Stäng och behåll ändringar i gruppen Stäng.

 Obs!   Om du vill avbryta automatisk borttagning av bakgrund klickar du på Stäng och ignorera ändringar i gruppen Stäng.

Du kan lägga till effekter som skuggor, reflektioner och ljussken i en bild där du tagit bort bakgrunden. Effekterna används då bara på den synliga bilden. Om du exempelvis använder en skugga i en bild visas skuggan bara i den del av bilden som du behöll när du tog bort bakgrunden.

 Tips!   Om du använder PowerPoint kan du spara den ursprungliga versionen av bilden även om du har tagit bort bakgrunden i bilden.

 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010