Ta bort all textformatering

I Microsoft Word och Microsoft PowerPoint tar du enkelt bort all formatering (t.ex. fet stil, understrykningar, kursiv stil, färg, upphöjd text och nedsänkt text) och återställer texten till dess standardformatering.

  1. Markera den text där du vill ta bort all formatering.
  2. I gruppen Tecken på fliken Start gör du något av följande:
    • I Word klickar du på Radera formateringBild av knapp.
    • I PowerPoint klickar du på Radera all formateringBild av knapp.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2013, Word 2013