Starta en onlinepresentation i PowerPoint med hjälp av Lync

Du kan schemalägga ett onlinemöte i förväg eller starta mötet på en gång – allt via PowerPoint, med hjälp av Lync. För att du ska kunna prata med mötesdeltagarna måste du ha en mikrofon ansluten till datorn.

 Viktigt    Den här funktionen finns inte tillgänglig i Office på datorer med Windows RT. Vill du ta reda på vilken version av Office som du använder?

 1. Bildspel > Presentera online > Microsoft Lync.

Presentera online med Lync

 Anteckning    En lista över alla aktiva Lync-konversationer och schemalagda Lync-onlinemöten (som börjar inom 30 minuter) visas – och du kan också starta ett nytt möte direkt.

Starta ett Lync-möte

 1. Välj ett schemalagt möte från listan eller starta ett nytt Lync-möte. Klicka på OK.
 2. Gör något av följande i Lync:
 • Starta det schemalagda mötet.
 • Om du vill starta ett nytt möte bjuder du in deltagare genom att först klicka påBjud in fler personer till ditt onlinemöte, och sedan klicka på Bjud in fler personer.
 1. Välj kontakter från kontaktlistan under Bjud in, eller skriv alla namn i rutan och klicka på Markera.
 2. Starta presentationen.

Tips vad gäller andra alternativ i Lync:

 • Deltagarna kan ställa frågor om presentationen i realtid genom att klicka påAktiv konversationsruta, och skriva i den aktiva konversationsrutan.
 • Hantera dina ljudenheter genom att klicka påHantera dina ljudenheter.
 • Hantera video genom att klicka på Hantera video
 • Hantera innehållet du delar genom att klicka påHantera innehållet du delar.
 • Bjud in fler personer genom att klicka påBjud in fler personer till ditt onlinemöte.

   

 Anteckning    De här knappbilderna växlar färg. T.ex. innebär mörkgrått att du inte utför någon aktivitet för tillfället, men du kan påbörja en aktivitet genom att klicka på knappen. Blått innebär att du utför en aktivitet. Ljusgrått innebär att det alternativet saknar funktion.

Mer information om hur du gör för att ansluta till ett Lync-möte finns i:

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013