Sida 28 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

SmartArt-grafik som har skapats i PowerPoint 2007

Bildtext 1 SmartArt-grafik i PowerPoint 2007: Du har fullständiga redigeringsmöjligheter, vilket innebär att du kan markera enskilda figurer och ändra dem samt använda alla SmartArt-verktyg.
Bildtext 2 SmartArt-grafik som har sparats i en tidigare version: Du kan endast markera grafiken som en helhet och utföra vissa funktioner, till exempel lägga till en bakgrundsfärg eller ändra dess storlek. Du kan också ändra utseende för vissa effekter, som ljussken eller fasning.

Spara filen i det tidigare formatet om någon som inte har PowerPoint 2007 eller Compatibility Pack (som används för att öppna PowerPoint 2007-filer) behöver arbeta med den.

Kompatibilitetskontrollen i föregående exempel visade att ny grafik konverteras till objekt (till exempel en bild) om presentationen sparas i ett tidigare format, och kan därför inte redigeras.

PowerPoint 2007-grafiken skulle se perfekt ut om filen öppnades i PowerPoint 2003. Däremot skulle det inte gå att redigera enskilda figurer i grafiken. Det skulle vara möjligt att lägga till en bakgrundsfärg bakom grafiken, eller använda andra bildkommandon och ändra storlek på grafiken. Men det skulle inte gå att arbeta med någon av grafikens delar om man skulle vilja ändra dess layout, text, figurformat eller dylikt.

När filen öppnas i PowerPoint 2007 igen     Om grafiken i stort sett är orörd när den har bearbetats i en tidigare PowerPoint-version behåller den alla PowerPoint 2007-egenskaper. Detta innebär att den kan redigeras som vanligt när den öppnas igen i PowerPoint 2007.

Om grafiken har ändrats i den tidigare versionen (om exempelvis en bild har blekts) konverteras grafiken till ett objekt och kan därför inte redigeras när den öppnas igen i PowerPoint 2007.

Sida 28 av 31FÖREGNÄSTA