Sida 30 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Kommandot Konvertera

Bildtext 1 Klicka på Konvertera när du har presentationen öppen om du vill spara den i det nya filformatet.
Bildtext 2 Ett meddelande som förklarar vad kommandot Konvertera gör visas. Klicka på OK om du vill slutföra kommandot.

Ett sätt att spara en äldre presentation i det nya formatet är att använda kommandot Konvertera i PowerPoint 2007. Effekten blir att den gamla presentationsfilen konverteras till det nya formatet. Efter konverteringen finns filen inte längre i det gamla formatet.

Om du vill använda kommandot öppnar du presentationen. Klicka sedan på Microsoft Office-knappenBild av knapp och på Konvertera.

Fler filtyper

I PowerPoint 2007 finns ytterligare filtyper du kan spara en presentation i. Det finns till exempel en ny filtyp för presentationer som innehåller makron. Mer information finns i snabbreferensen.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Vilka av följande fördelar har det nya filformatet?

Förbättrad informationssäkerhet.

Minskad filstorlek och förbättrad återställning av skadade filer.

Enklare integrering.

Alla ovanstående.

Du har sparat en PowerPoint 2007-presentation i det nya formatet, och du vill att en kollega som använder PowerPoint 2003 ska ha fullständiga möjligheter att redigera presentationen. Vad är det viktigaste som din kollega behöver för att kunna öppna och arbeta med presentationen i det nya formatet?

Kompatibilitetskontroll.

Compatibility Pack.

Kommandot Konvertera.

Vad gör kompatibilitetskontrollen?

Ger dig information om hur PowerPoint 2007-elementen påverkas om du sparar presentationen i ett tidigare format.

Anger om du kan öppna en presentation från en tidigare version i PowerPoint 2007.

Kontrollerar om personen du vill dela presentationen med har installerat Compatibility Pack.

Du öppnar en PowerPoint-fil och följande två filnamn visas: Årsredovisning.ppt och Årsredovisning.pptx. Vilken av filerna har det nya PowerPoint 2007-formatet?

Årsredovisning.pptx.

Årsredovisning.ppt.

Sida 30 av 31FÖREGNÄSTA