Sida 22 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Förhandsgranska anteckningssidor i förhandsgranskningsvyn


Du har skrivit ut åhörarkopior och ska nu skriva ut stödanteckningar som du kan använda under framförandet till dig själv.

Granska dina stödanteckningar innan du skriver ut dem och kontrollera att de ser ut som de ska. (Börja med att klicka på Förhandsgranska på menyn för Microsoft Office-knappen.)

Bildtext 1 Om du vill skriva ut stödanteckningarna markerar du Anteckningssidor i listan Skriv ut.
Bildtext 2 Anteckningarna visas i förhandsgranskningsfönstret, med början på den första bilden (om du inte har angett något annat).

Om du ser att någon del av texten är felaktigt formaterad eller har kapats (vilket sker om texten inte ryms i platshållaren) måste du korrigera det i vyn Anteckningssidor eller i normalvyn. Du får gå igenom dessa steg i övningssessionen.

Klicka på Skriv ut när du har kontrollerat anteckningarna och är redo att skriva ut.

Sida 22 av 27FÖREGNÄSTA