Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar

Det är faktiskt lättare att skriva ut bilder utan än med stödanteckningar – i själva verket finns det bara ett sätt att skriva ut stödanteckningar på tillsammans med bilder.

  1. Klicka på fliken Arkiv och på Skriv ut.
  2. Klicka i den andra rutan under Inställningar (som automatiskt fylls i med Helsidesbilder) och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.
    Skriva ut stödanteckningar
    När du väljer alternativet Anteckningssidor skrivs det ut en bild per sida, med stödanteckningarna nedanför. I förhandsgranskningsfönstret kan du se hur respektive layoutalternativ ser ut.
  3. Gör övriga inställningar, som att ange hur många bilder, hur många kopior och så vidare som ska skrivas ut.
  4. Klicka på Skriv ut.

Om du väljer något av de andra alternativen under Utskriftslayout, eller något av alternativen under Åhörarkopior, skrivs det bara ut bilder eller bildinnehåll, och inte några stödanteckningar.

Mer information om hur du skriver ut PowerPoint-bilder finns i Skriva ut en presentation i svartvitt eller gråskala och Skapa och skriva ut åhörarkopior.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013