Sida 21 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Välja typ av åhörarkopia i Förhandsgranska


Den kan göra en utskriftsversion för åhörare av en PowerPoint-presentation, en så kallad åhörarkopia, med en eller flera, men högst nio, presentationsbilder per sida.

Du kan välja typ av åhörarkopia i förhandsgranskningsvyn, som visas här, och ser då hur den kommer att se ut vid utskriften. (Börja med att klicka på Förhandsgranska på menyn för Microsoft Office-knappen.)

Bildtext 1 Klicka på pilen vid rutan Skriv ut i Förhandsgranska så att en lista visas.
Bildtext 2 Välj en av typerna i listan.
Bildtext 3 När du klickar på en typ av åhörarkopia kan du samtidigt förhandsgranska hur bilderna ser ut när de skrivs ut i detta format. Du kan bläddra igenom alla sidor. På den typ av åhörarkopior som visar tre bilder per sida finns också ett linjerat utrymme för anteckningar.

Klicka på Skriv ut när du är redo att skriva ut.

Du kommer att använda förhandsgranskningsvyn under övningssessionen.

Obs!     Du måste inte välja åhörarkopior i vyn Förhandsgranska. Du kan i stället öppna dialogrutan Skriv ut på menyn för Microsoft Office-knappen och välja åhörarkopior där.

Sida 21 av 27FÖREGNÄSTA