Skicka en presentation eller en länk till den via e-post

Du kan skicka din Microsoft PowerPoint 2010-presentation till andra via e-post i form av en bifogad fil, en länk, en PDF-fil, en XPS-fil eller som ett Internetfax.

 Anteckning    Om den presentation som du avser att skicka via e-post innehåller ljud- eller videofiler gör du det ena eller båda av följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.
  1. Klicka på Spara och skicka och klicka sedan på Skicka via e-post under Spara och skicka.
  2. Gör något av följande under Skicka via e-post:

Alternativen för Skicka via e-post

  • Klicka på Skicka som bifogad fil om du vill bifoga din presentation i ett e-postmeddelande.
  • Klicka på Skicka en länk om du vill skapa ett e-postmeddelande som innehåller en länk till din presentation.
    1.  Anteckning    Innan du klickar på Skicka en länk måste du spara din presentation till en delad plats, t.ex. en webbplats eller ett dokumentbibliotek som mottagarna har åtkomst till.

  • Klicka på Skicka som PDF om du vill spara din presentation som en PDF-fil (Portable Document Format) och sedan bifoga PDF-filen i ett e-postmeddelande. Mer information om PDF-filer finns i Filformat som stöds i PowerPoint 2010.
  • Klicka på Skicka som XPS om du vill spara din presentation som en XPS-fil och sedan bifoga filen i ett e-postmeddelande. Mer information om XPS-filer finns i Filformat som stöds i PowerPoint 2010.
  • Klicka på Skicka som Internetfax om du vill skicka din presentation som ett fax utan att använda en faxmaskin.

 Anteckning    Det här alternativet kräver att du först skaffar ett konto hos en faxtjänstleverantör. Om du inte redan har skaffat ett konto hos en faxtjänstleverantör kan du klicka på Skicka som Internetfax. Du kommer då att dirigeras till en webbplats där du kan välja en leverantör.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010