Sida 8 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Anteckningar i anteckningsrutan och vyn Anteckningssidor


Använd stödanteckningar om du vill utveckla de olika punkterna i bilden. Bra anteckningar gör det enklare att engagera åhörarna och begränsa textmängden i bilderna.

Bildtext 1 Allt eftersom du utvecklar innehållet i bilderna skriver du anteckningar i anteckningsfönstret, under bilden. Som föredragshållare bör du skriva ut anteckningarna och använda dem medan du ger presentationen.
Bildtext 2 Du kan förstora anteckningsfönstret genom att dra delningslisten, så att det blir enklare att arbeta i det.
Bildtext 3 Anteckningarna sparas i anteckningsfönstret, som innehåller en kopia av bilden tillsammans med anteckningarna. Det är detta som du skriver ut och som du kan använda under bildspelet.

Du lär dig hur du visar och redigerar anteckningssidan i övningssessionen som följer.

Utrymmet är begränsat     Om anteckningarna överskrider anteckningssidans storlek kapas de av när de skrivs ut. I lektionen "Granskning, utskrift och förberedelser" får du lära dig hur du undviker detta.

Sida 8 av 27FÖREGNÄSTA