Skapa en PowerPoint-mall

Information om vad en PowerPoint-mall är finns i Vad är en PowerPoint-mall?

 Obs!   Du behöver inte skapa en mall från början. Det finns tusentals KOSTNADSFRIA PowerPoint-mallar på Office.com som du kan använda eller revidera så att de uppfyller dina krav.

Så här gör du när du vill börja skapa mallen som du ska använda i din presentation:

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

 Tips!   I bildbakgrundsvyn, i fönstret med bildminiatyrer (miniatyr: En liten representation av en bild.), representerar bildbakgrunden det större bildobjektet, och de tillhörande layouterna är mindre och placerade bakom.

Bildbakgrund med layouter

Bildtext 1 Bildbakgrund
Bildtext 2 Tillhörande layouter
 1. Om du vill anpassa bildbakgrunden och tillhörande layouter gör du något av följande:
  • Om du vill ta bort en oönskad standardplatshållare från en layout går du till fönstret med bildminiatyrer och klickar på bildlayouten som innehåller platshållaren, klickar på platshållarens kantlinje i presentationsfönstret och trycker sedan på DEL.
  • Om du vill lägga till en textplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer, klickar på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren och gör sedan följande:
   1. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.
   2. Klicka på en plats i bildbakgrunden och dra sedan för att rita platshållaren.

 Tips!   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

 1. Ange beskrivande text som uppmanar användarna av mallen att ange specifik information. Information om hur du lägger till anpassad ledtext finns i Lägga till en textplatshållare med anpassad ledtext.
 • Om du vill lägga till andra typer av platshållare som omfattar innehåll som bilder, ClipArt, skärmbilder, SmartArt-grafik, diagram, filmer, ljud och tabeller klickar du på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på den typ av platshållare som du vill lägga till.
 • Om du vill använda färg eller en bakgrund gör du något av följande:
 • Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.
 1. Om du vill spara mallen klickar du på Office-knappen Microsoft Office-knappen och sedan på Spara som.
 2. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.
 3. Klicka på PowerPoint-mall (.potx) i listan Filformat och klicka sedan på Spara.

 Tips!   Spara mallarna i mappen för mallar på C:\Program\Microsoft Office\Templates\ så att du enkelt hittar dem.

 1. Om du behöver hjälp med att lägga till den nya mallen i presentationen hittar du information i Använda en mall i presentationen.

Överst på sidan Överst på sidan

Länkar till mer information om PowerPoint-mallar

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010