Sida 12 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Alternativ för att skapa en ny presentation

Så här skapar du en ny presentation:
Bildtext 1 Klicka på Microsoft Office-knappen.
Bildtext 2 Klicka på Nytt på menyn som öppnas.
Bildtext 3 Välj ett alternativ i fönstret Ny presentation (här visas endast en del av alternativen).

Skapa en ny presentation genom att klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp och sedan på Nytt.

Börja med en tom bild i fönstret Ny presentation eller utgå ifrån en mall eller en befintlig presentation.

Nytt filformat     I PowerPoint 2007 sparas nya filer i ett nytt format. Det går bra att öppna gamla presentationer och spara dem i det nya formatet. Men filformatsändringen påverkar delningen av presentationer mellan PowerPoint 2007 och tidigare PowerPoint-versioner. I den sista lektionen behandlas detta i detalj.

Sida 12 av 31FÖREGNÄSTA