Sida 1 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Presentationsbilder
Lär dig vad du behöver vetaför att skapa och köra en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Tre lektioner och tre övningar. För övningen behöver du Office PowerPoint 2007.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa bilder och lägga till text.
  • Infoga bildobjekt och annat innehåll.
  • Använda ett tema för presentationens allmänna utseende.
  • Skriva ut åhörarkopior och anteckningar.
  • Förbereda den slutgiltiga presentationen.

Har du blivit ombedd att sammanställa en PowerPoint-presentation men vet inte riktigt var du ska börja?

Läs den här kursen och lär dig grunderna: Skapa presentationsbilder, infoga innehåll och snygga till layouten. Förbered sedan stödanteckningar och åhörarkopior och gör dig redo att hålla presentationen.

Läs igenom hela den här sidan om du vill ha mer information om kursen och klicka sedan på Nästa för att påbörja den.

Sida 1 av 27FÖREGNÄSTA