Sida 2 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

PowerPoint-fönstret


Här får du se en skymt av arbetsytan i PowerPoint. Då får en introduktion till den, så att du känner dig bekväm med att arbeta här.

Sedan får du se hur du lägger till nya bilder, väljer en layout för en bild och lägger till text. Du kan också återanvända bilder från en annan presentation.

Slutligen får du lära dig att skapa anteckningar som du kan använda när du presenterar bildspelet.

Sida 2 av 27FÖREGNÄSTA