Redigera eller skriva ut åhörarkopior för PowerPoint i Word

Du kan skriva ut åhörarkopior från Microsoft PowerPoint 2010, men om du vill använda redigerings- och formateringsfunktionerna i Microsoft Word kan du arbeta med och skriva ut åhörarkopiorna med Word. Gör följande i den öppna presentationen:

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.
  2. Klicka på Skapa åhörarkopior under Filtyper och klicka sedan på Skapa åhörarkopior i Skapa åhörarkopior i Microsoft Word.
  3. Klicka på den sidlayout du vill använda i dialogrutan Skicka till Microsoft Office Word och gör sedan något av följande:
    • Om du vill klistra in innehåll som du vill ska vara oförändrat när innehållet i den ursprungliga PowerPoint-presentation uppdateras klickar du på Klistra in och sedan på OK.
    • Om du vill att alla uppdateringar som görs i den ursprungliga PowerPoint-presentationen ska återspeglas i Word-dokumentet klickar du på Klistra in länk och sedan på OK.

Dialogrutan Skicka till Microsoft Word
Presentationen öppnas som ett Word-dokument i ett nytt fönster. Du kan redigera, skriva ut eller spara det precis som ett vanligt Word-dokument.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010