Sida 15 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Bildverktyg, visas när bilden är markerad


När du har infogat en illustration på en bild i ett bildspel vill du kanske göra vissa justeringar, exempelvis ändra dess storlek, beskära den eller ändra ljusstyrkan, och det kan du göra med hjälp av Bildverktyg som blir tillgängliga när du markerar illustrationen.

Bildtext 1 Börja alltså med att markera illustrationen.
Bildtext 2 Bildverktyg visas då ovanför menyfliksområdet och med hjälp av alternativen på fliken Format gör du önskade justeringar.

Här finns verktyg för en rad olika element som du kan infoga, från tabeller, diagram och SmartArt-grafik till textrutor och figurer, ljud och videoklipp. När du markerar det objekt som du vill redigera visas relevant flik i menyfliksområdet.

Sida 15 av 27FÖREGNÄSTA