Sida 25 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Nytt filformat i dialogrutan Spara som


I PowerPoint sparas en ny presentation automatiskt i det nya formatet. I dialogrutan Spara som kan du se vilket format filen sparas i. (Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp och sedan på Spara som.)

Titta i rutan Filformat i dialogrutan Spara som: Det nya filformatet används som standard. Det heter PowerPoint-presentation. (I tidigare versioner kallades filformatet Presentation.)

Obs!    Om du har angett att filtillägg ska visas i Microsoft Windows (de bokstäver i filnamnet som följer efter punkten) visas även filtillägget för filtypen: PowerPoint-presentation (*.pptx). Bokstaven ”x” i slutet av filtillägget anger att det är en PowerPoint 2007-fil.

När du sparar en presentation i det nya formatet skulle det kunna se ut så här: Årsredovisning.pptx (filtillägget inkluderat).

Sida 25 av 31FÖREGNÄSTA