Påbörja eller avsluta ett videoklipp med en toningseffekt

Du kan påbörja eller avsluta ditt videoklipp med en toningeffekt i ett visst antal sekunder.

Tona in eller ut ett videoklipp

  1. Markera videoklippet i bilden.
  2. Under Videoverktyg, i gruppen Redigering på fliken Redigera, under Toningstid gör du något eller båda av följande alternativ:
    • Om du vill lägga till en tidsangiven toning i början av videoklippet klickar du på upp- och nedpilarna i rutan Tona in och ökar eller minskar tiden för Tona in.
    • Om du vill lägga till en tidsangiven toning i slutet av videoklippet klickar du på upp- och nedpilarna i rutan Tona ut och ökar eller minskar tiden för Tona ut.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2010