Sida 9 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Klicka på knappen Övning i PowerPoint om du vill öppna PowerPoint-fönstret och övningsfönstret

Filstorlek: 27 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i PowerPoint
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


I övningssessionen som följer ska du börja arbeta med en ny presentation.

Om övningen

När du klickar på Övning i PowerPoint hämtas en tom presentation som öppnas i PowerPoint. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha PowerPoint 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


I vilket huvudområde i PowerPoint-fönstret lägger du till bildinnehåll?

Fliken Bilder, där bildminiatyrerna finns, till vänster i fönstret.

I anteckningsfönstret.

I bildfönstret i mitten av fönstret.

Hur ska du börja välja layout när du lägger till en ny bild?

Klicka i den övre halvan på knappen Ny bild på fliken Start.

Klicka i den nedre halvan på knappen Ny bild på fliken Start, där pilen finns.

Högerklicka på en bildminiatyr på fliken Bilder och klicka på Ny bild.

När du vill minska indraget för text i en lista, vilka tangenter ska du trycka på?

TABB.

RETUR.

SKIFT+TABB.

Anta att du skriver text i en platshållare för brödtext. Plötsligt visas den här lilla knappen: Bild av knapp. Vad är det?

Knappen Inklistringsalternativ.

Knappen Alternativ för Autopassa. Knappen anger att texten förminskas för att få plats i platshållaren.

Knappen Alternativ för autokorrigering. Du använder den för att ångra en automatisk korrigering.

Vad är ett snabbt sätt att byta ut en bilds aktuella layout mot en annan?

Klicka på den nedre halvan av knappen Ny bild på fliken Start.

Högerklicka på bilden som har layouten du vill byta ut och peka på Layout.

Du kan skriva och formatera stödanteckningar i anteckningsfönstret medan du arbetar. Så vad är en god anledning att gå till vyn Anteckningssidor?

Skriva ut anteckningar.

Se till att anteckningarna ser ut som de ska.

Sida 9 av 27FÖREGNÄSTA