Sida 26 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Klicka på knappen Övning i PowerPoint om du vill öppna PowerPoint-fönstret och övningsfönstret

Filstorlek: 260 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i PowerPoint
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Börja övningen så att du kommer igång med ett bildspel.

Om övningen

När du klickar på Övning i PowerPoint hämtas en tom presentation som öppnas i PowerPoint. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha PowerPoint 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Vilken tangent trycker du på när du vill växla till bildspelsvyn och börja med den första bilden?

ESC.

F5.

F7.

Hur går du tillbaka till föregående bild i bildspelsvyn?

Trycker på BACKSTEG.

Trycker på PGUP.

Trycker på uppil.

Alla ovanstående svar stämmer.

Vilket alternativ för åhörarkopior väljer du om du vill att åhörarkopian ska innehålla ett linjerat utrymme för anteckningar?

Åhörarkopior (3 bilder per sida).

Åhörarkopior (1 bild per sida).

Anteckningssidor

Om du förhandsgranskar dina anteckningssidor och ser att texten har formaterats på ett felaktigt sätt kan du korrigera detta direkt i förhandsgranskningsvyn.

Sant.

Falskt.

Sida 26 av 27FÖREGNÄSTA